DGA-loon 2015 – gebruikelijkloonregeling

DGA-loon 2015 volgens gebruikelijkloonregeling

Als hoofdregel berekent u momenteel uw DGA-loon 2015 ten minste op het hoogste van de volgende bedragen:

•    70% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
•    het hoogste loon van de overige medewerkers.
•    minimaal € 44.000, tenzij de winstgevendheid én liquiditeit van uw onderneming dit onmogelijk maken.

In 2015 wordt het percentage 70% verhoogd naar 75 %. Maar nog belangrijker is misschien wel de introductie van de formulering ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Momenteel slaagt de belastingdienst er vaak niet in om u of een rechter te overtuigen het DGA-loon te verhogen, omdat er niet zou kunnen worden beschikt over loongegevens van een identieke functie. Dit probleem bestaat dus in 2015 niet langer, omdat de belastinginspecteur meer ruimte krijgt om te vergelijken.
Twijfelt u over het feit of u het juiste DGA-loon hanteert? Stem dit dan af met uw CijferMeester.