DGA met grove schuld aan BV, geen partneralimentatie?

Waar moet bij het bepalen van de partneralimentatie rekening mee worden gehouden? Telt een rekening-courantschuld aan de eigen BV ook mee? Wat heeft de rechter recentelijk hierover beslist? Wat is nu goed om te weten?

Jan is directeur-grootaandeelhouder (DGA) van Haka BV. Hij is gehuwd met lngrid. Samen leiden ze een ‘luxe leventje’. Er zijn dure auto’s gekocht en regelmatig maken ze verre reizen. Om alles te betalen, heeft Jan een schuld in rekening-courant aan zijn BV van niet minder dan € 300.000,-.

Echtscheiding

Na ruim twintig jaar gaan Jan en Ingrid scheiden. Omdat ze op huwelijkse voorwaarden waren gehuwd, vindt lngrid dat ze er wel erg bekaaid afkomt. Daarom eist ze dat Jan aan haar maandelijks een bedrag van € 5.400,- aan partneralimentatie betaalt. Dan kan ze haar leven zoals ze dat gewend is, gewoon voortzetten. De ex-partner (Jan) die wel een behoorlijk inkomen en vermogen heeft, is immers verplicht om ervoor te zorgen dat de andere partner diens gebruikelijke leventje kan voortzetten. Zo staat het in de wet.

Geen geld voor partneralimentatie?

Jan zegt geen geld te hebben om partneralimentatie te betalen. Privé heeft hij een schuld aan zijn BV van € 300.000,-. Op haar beurt heeft de BV een schuld van € 50.000,- aan een ander bedrijf en een schuld van € 53.000,- aan de Belastingdienst. Daarvoor is Jan privé aansprakelijk gesteld. Het woonhuis heeft een onderwaarde van € 35.000,-. Aan aflossing en rente van de hypotheekschuld is Jan maandelijks € 1.300,- kwijt. Daarbij bedraagt het salaris van Jan als DGA momenteel niet meer dan           € 5.000,- bruto per maand.

Niet onder de indruk

lngrid is daar niet van onder de indruk. Ze heeft nooit geweten dat in het verleden alles vanuit de BV werd betaald. Daar heeft ze zich nooit mee bemoeid. Dat Jan nu een schuld heeft aan zijn eigen BV, is haar zaak niet. Dat moet Jan zelf maar regelen.

Wat zegt de wet?

Een ex-partner met inkomen en vermogen moet er inderdaad voor zorgen dat de andere partner een leven kan leiden dat grotendeels overeenkomt met het leven van voor de echtscheiding. Bijzondere omstandigheden kunnen zich daar echter tegen verzetten. Daarvan is sprake als wordt aangetoond dat de ex-partner die partneralimentatie moet betalen, zelf over onvoldoende middelen beschikt.

Wat heeft de rechter nu beslist?

Helaas voor Ingrid is dat volgens het Gerechtshof Den Haag, 13.07.2016 (GHDHA:2016:2082), hier het geval. Bij het beoordelen van de draagkracht voor het vaststellen van de partneralimentatie, moeten alle schulden in aanmerking worden genomen.

Uit schriftelijke stukken van zijn accountant blijkt dat Jan een forse schuld heeft aan zijn BV. Deze moet zo snel mogelijk worden afgelost omdat de BV zelf haar schulden moet betalen. Dat Ingrid van het bestaan van deze schuld in rekening-courant niet op de hoogte was, doet daar niets aan af. Ook is Jan privé aansprakelijk voor de voldoening van de schuld aan de Belastingdienst. Daarnaast moet hij maandelijks de hypotheeklasten voldoen.

Oordeel rechter

Voor de rechter is het duidelijk dat Jan te weinig middelen heeft om naast de aflossing van de schulden ook nog partneralimentatie aan lngrid te betalen. Kortom, voor het berekenen van de daadkracht zijn alle schulden van belang, ook de schuld in rekening-courant aan de eigen BV. Als u kunt bewijzen dat u onvoldoende middelen heeft, hoeft u geen partneralimentatie te betalen.

 CijferMeester-partneralimentatie.jpg 6 september 2016 21 kB 768 × 384 Afbeelding bewerken URL https://cijfermeester.nl/wp/../shared/content/uploads/2016/09/CijferMeester-partneralimentatie.jpg