De nieuwe flex-bv, hoe en wat?

Per 1 oktober 2012 wordt het nieuwe bv recht ingevoerd. Dit betekent in de praktijk dat het eenvoudiger en goedkoper wordt om een bv op te richten. Een A4 met statuten volstaat. Bovendien kunt u uw bv zo flexibel mogelijk maken. Maar let op: als bescherming van de crediteuren wordt een nieuwe toets ingevoerd die zeer waarschijnlijk ook gaat gelden voor de bestaande bv’s.

Wat gaat er veranderen? In de eerste plaats wordt het verplichte startkapitaal van € 18.000 afgeschaft. U mag zelf kiezen welk bedrag u in uw bv wilt inbrengen. De verplichte blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij een inbreng in natura worden afgeschaft. U krijgt daarnaast de ruimte om allerlei verschillende soorten aandelen in te voeren. Bijvoorbeeld aandelen zonder stemrecht of aandelen met bijzondere rechten. Kortom, flexibiliteit ten top. Bij winstuitkeringen bent u echter wel verplicht om te (laten) controleren of uw bv de gewenste uitkering wel kan missen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.

Door al deze wijzigingen kan het interessant zijn om uw eenmanszaak om te zetten in een bv, of misschien is het wel interessant om uw eigen bv te flexibiliseren. Natuurlijk staan wij u daarbij met raad en daad terzijde.