Nieuwe afkoopmogelijkheid pensioen eigen beheer

Hebt u pensioen in uw eigen bv opgebouwd, dan moet u ervoor zorgen dat er genoeg vermogen in de bv aanwezig is om later uw pensioen uit te keren. Is de pensioenpot niet goed gevuld? Dan kunt u later mogelijk fluiten naar uw pensioen.

Pensioen eigen beheer

De pensioenverplichting leidt er vaak toe dat de dga geen dividend uit kan keren, omdat de bv genoeg in kas moet houden om de latere pensioenuitkeringen te waarborgen. Is de dekking van het pensioen te laag, dan kan dat er tot slot toe leiden dat de dga geconfronteerd wordt met een belastingaanslag over de hele pensioenpot. De belastingdienst heft in dat geval namelijk 52% (plus 20% revisierente) wegens afkoop van het pensioen.

Prinsjesdag

Kortom, voor veel dga’s vormt het in eigen beheer opgebouwde pensioen inmiddels een probleem. Om dit op te lossen, komt de staatssecretaris op Prinsjesdag met een wetsvoorstel waarmee een groot deel van deze problemen opgelost kan worden.

Afkoopmogelijkheid

Allereerst mag de zogenoemde pensioenvoorziening ‘afgestempeld’ worden naar een veel lagere commerciële waarde. Hierdoor krijgt de dga meer ruimte om bijvoorbeeld dividenden uit te keren. Daarnaast mag de dga kiezen wat hij met de overgebleven pensioenpot wil doen: nu uitkeren, of onderbrengen in het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB), een soort pensioenspaarrekening bij de eigen bv. Deze laatste optie is aantrekkelijk wanneer u de pensioengelden in de bv wilt houden. Daarnaast is het voor veel dga’s de enige optie, eenvoudigweg omdat er geen geld is om het pensioen af te kopen. Is er wel voldoende geld in kas, dan behoort afkoop tot de mogelijkheden. Normaal betaalt de dga hierover 72% belasting (52% + 20% revisierente), maar in het wetsvoorstel zal de staatssecretaris met een tijdelijke voordeelregeling komen. Allereerst mag de dga een korting toepassen op de afkoopsom. Deze voorgestelde korting bedraagt 34,5% bij afkoop in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Over het restant betaalt de dga weliswaar 52% loonheffing of inkomstenbelasting, maar de 20% revisierente komt in deze gevallen te vervallen.

CijferMeester pensioen

Bron: Kamerbrief 1 juli 2016, nr. 2016-0000092244