In de categorie: Sociale verzekeringen
Wet betaald ouderschapsverlof

- Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en