In de categorie: Pensioen

Flinke opbrengst voor belastingdienst uit afkoop pensioen in eigen beheer

- De Belastingdienst heeft vorig jaar flink meer loonheffing geïncasseerd vanwege de uitfasering van het pensioen in eigen beheer van ondernemers dan waar rekening mee was gehouden. Dga’s brachten 3,3 miljard euro in het laatje, terwijl met 2,1 miljard euro rekening was gehouden. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer. Nadat het pensioen in ...


Uitfasering PEB: nog 14 dagen voor de eerste stappen!

- De wetgeving van het pensioen in eigen beheer (PEB) is gewijzigd, op onze kennisbank hebben wij daarover al meerdere artikelen geplaatst. In dit artikel willen wij u toch nog even wijzen op een aantal belangrijke acties, welke voor 1 juli dienen te worden ondernomen: U als dga en de bv moeten hebben afgesproken dat de huidige ...


Geen uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer

- Staatssecretaris Wiebes van Financiën stelt de zogeheten coulanceperiode van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen niet uit. Dat antwoordde hij op Kamervragen over het bericht ‘Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB’ van MKB Belangen. Volgens de staatssecretaris zijn de maatregelen uit de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ...


Eerste Kamer akkoord met uitfasering pensioen in eigen beheer

- De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ met algemene stemmen aangenomen. Dit wetsvoorstel strekt tot de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) voor de directeurgrootaandeelhouder. De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel ...


Wiebes repareert Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

- Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de aftrekmogelijkheden onder de nieuwe pensioenwetgeving van toekomstige indexaties voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA) geblokkeerd. Met een novelle is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer gewijzigd. De wet was eind december al door de tweede kamer goedgekeurd. Op het laatste moment, voor behandeling door de eerste kamer heeft Wiebes de wet teruggetrokken. De ...


Dalende werkgeverslasten in 2017

- Voor de meeste organisaties zijn de werkgeverslasten in 2017 gedaald. Met name personeel met lagere en middeninkomens zijn goedkoper geworden, zo blijkt uit berekeningen van ADP. Voor een bouwvakker met een modaal inkomen hoeft maandelijks € 17,- minder lasten te worden afgedragen. De meeste uitzonderingen zijn te vinden in de overheidssector: zowel ambtenaren met een laag, ...


Wetgeving pensioen in eigen beheer uitgesteld

- Na een waarschuwing van de fiscale adviesbranche heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op het laatste moment besloten het wetsvoorstel van het pensioen in eigen beheer (PEB) van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) bij de Eerste Kamer tegen te houden. Wiebes wil eerst de fiscale gevolgen van de wetgeving onderzoeken. Flinke aftrekpost De adviesbranche waarschuwde dat directeur-grootaandeelhouders door zijn plan ...


Geen vrijstelling schenkbelasting pensioen eigen beheer

- Er komt geen eenmalige vrijstelling van de schenkbelasting in relatie tot de partner om zo het succes van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) te vergroten. ‘Binnen de geschetste kaders voor de DGA en zijn partner moet het mogelijk zijn om waar nodig tot een passende compensatie zonder heffing van schenkbelasting te komen’. Dat ...


Wat betekent het belastingplan 2017 voor u?

- Op 20 september 2016 was het Prinsjesdag. Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste ontwikkelingen uit het belastingplan 2017? Wij hebben voor u een samenvatting gemaakt. Inkomstenbelasting Belastingtarief Box 1  Volgens het belastingplan 2017 blijft het gecombineerde tarief in de 1e schijf van Box 1 gelijk. In de 2e en 3e schijf stijgt het tarief met 0,40%. Het tarief in ...


Pensioen opbouwen als ZZP’er

- Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de ZZP’ers (te) weinig spaart voor zijn pensioen. Toch is het verstandig om nu al te beginnen met het sparen voor uw oudedagsvoorziening. Hoe kunt u als zelfstandige iets opzij zetten voor uw oude dag? Banksparen Met banksparen stort u voor uw pensioen periodiek een vast bedrag op een geblokkeerde spaarrekening. ...


Pensioen in het buitenland

- Wilt u uw pensioen in het buitenland onderbrengen, maar toch profiteren van de Nederlandse fiscale voordelen? Dan is dat onder strikte voorwaarden mogelijk. Zo moet het onder meer een ‘aangewezen’ pensioeninstelling betreffen. Dit kan bijvoorbeeld een buitenlands pensioenfonds zijn, maar ook een eigen buitenlands pensioenbedrijf. Op 24 juni jl. is de meest recente lijst verschenen. ...


Afschaffen pensioen in eigen beheer DGA’s

- Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën komt met een wetsvoorstel waarbij directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) hun pensioen in eigen beheer kunnen afkopen en daarbij gebruik kunnen maken van een belastingkorting. De afkoopregeling heeft een positief effect van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017. Beklemd vermogen Veel DGA’s die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben ...


Pensioen in eigen beheer nadert het einde

- Pensioen in uw eigen BV Als directeur van uw eigen bv, kunt u bij uw eigen bv een pensioen opbouwen. Dit is praktisch, omdat u de liquiditeiten dan kunt gebruiken in uw eigen bedrijf (uiteraard onder de nodige voorwaarden). Nadeel aan dit pensioen in eigen beheer is dat bij lang leven de pensioenpot leeg kan raken. ...