In de categorie: InkomstenbelastingRekenmodel rechtsherstel box 3

- De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel