In de categorie: DGA/BV

DGA met grove schuld aan BV, geen partneralimentatie?

- Waar moet bij het bepalen van de partneralimentatie rekening mee worden gehouden? Telt een rekening-courantschuld aan de eigen BV ook mee? Wat heeft de rechter recentelijk hierover beslist? Wat is nu goed om te weten? Jan is directeur-grootaandeelhouder (DGA) van Haka BV. Hij is gehuwd met lngrid. Samen leiden ze een ‘luxe leventje’. Er zijn dure auto’s gekocht en regelmatig maken ze ...


Nieuwe afkoopmogelijkheid pensioen eigen beheer

- Hebt u pensioen in uw eigen bv opgebouwd, dan moet u ervoor zorgen dat er genoeg vermogen in de bv aanwezig is om later uw pensioen uit te keren. Is de pensioenpot niet goed gevuld? Dan kunt u later mogelijk fluiten naar uw pensioen. Pensioen eigen beheer De pensioenverplichting leidt er vaak toe dat de dga geen ...


Afschaffen pensioen in eigen beheer DGA’s

- Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën komt met een wetsvoorstel waarbij directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) hun pensioen in eigen beheer kunnen afkopen en daarbij gebruik kunnen maken van een belastingkorting. De afkoopregeling heeft een positief effect van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017. Beklemd vermogen Veel DGA’s die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben ...


Faillissementswet gewijzigd

- De Tweede Kamer ging akkoord met een aanpassing van de Faillissementswet (Wet continuïteit ondernemingen IU verlaat Rechtspraak.nl). De zogenoemde stille curator heeft hiermee vanaf dinsdag 21 juni een wettelijke grondslag. Een amendement dat regelt dat werknemers een plek aan tafel krijgen als een faillissement wordt voorbereid, haalde het ook in de nieuwe Faillissementswet. Door de nieuwe Faillissementswet wordt de werkwijze ...


Dga en zelfverzekerd?

- De dga die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen zal zich eventueel zelf moeten verzekeren tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat lang niet alle dga’s zich hiertegen verzekeren. Dga en verzekeren Over het wel of niet verzekeren bestaan nogal wat misverstanden. Wij zetten er vier voor u op een ...


Wat te doen met een onzakelijke lening?

- Het leerstuk van de onzakelijke lening staat de afgelopen periode sterk in de belangstelling. Jurisprudentie hierover volgt in hoog tempo en steeds vaker wordt de afwaardering van een lening aan een gelieerde partij geweigerd op grond van de onzakelijkheid van de leningsvoorwaarden. Wat kan men doen om de negatieve gevolgen daarvan te beperken? Debiteurenrisico Om een lening als onzakelijk aan te mogen ...


PvdA niet voor lagere vennootschapsbelasting

- Regeringspartij PvdA wil niets weten van verlaging van de vennootschapsbelasting. ‘Ga niet aan die wedstrijd meedoen’, zei PvdA’er Henk Nijboer woensdag in een debat met staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Wiebes zei dinsdag dat de VpB meer moet harmoniseren met andere Europese landen. Vennootschapsbelasting aantrekkelijk houden Wiebes vindt dat er moet worden nagedacht over de hoogte van ...


Faillissement en gevolgen voor de bestuurder

- Uiteraard hoopt u nooit dat uw bedrijf failliet zal gaan, maar wat als de situatie zich toch voordoet? Laten we eens kijken wat de gevolgen zijn van een faillissement voor de bestuurder van uw bedrijf. Onbevoegd bij faillissement Als uw bedrijf failliet is verklaard, is de bestuurder ervan automatisch beschikkingsonbevoegd. Zijn er bijvoorbeeld een aantal producten gemaakt voor een ...


Ook gebruikelijk loon voor oud-aandeelhouder

- De zogenoemde gebruikelijk loonregeling verplicht een bv om minimaal een bepaald bedrag aan loon uit te betalen aan een werknemer (meestal de directeur) die minimaal 5% van de aandelen in die bv bezit. De hoogte van dit gebruikelijk loon hangt van de omstandigheden af. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Geen aandelen in ...


Lening van uw bv? Extra aandacht van de Belastingdienst in 2016!

- Natuurlijk heeft de Belastingdienst niet genoeg tijd om al onze aangiften goed te beoordelen. Om efficiënt bezig te zijn, kiest men jaarlijks een aantal aandachtspunten. Voor het jaar 2016 komt de lening van de aandeelhouder in de schijnwerpers te staan. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Hebt u als aandeelhouder geld geleend van ...


DGA let op: mogelijk bent u vanaf 1 januari verplicht verzekerd!

- Werkgevers dragen voor medewerkers in loondienst premies af voor werknemersverzekeringen. Denk hierbij aan verzekering tegen ‘inkomensverlies’ door arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Ondernemers kunnen voor het afdekken van dit risico geen gebruik maken van deze ‘overheidsverzekeringen’ en moeten dit risico afdekken bij private verzekeringsmaatschappijen. Veel ondernemers blijken zich echter niet te verzekeren voor deze risico’s. Doordat de afgelopen ...


Meer risico’s bij verkoop bedrijf

- Wanneer u van plan bent om uw bv te verkopen, of wanneer u zojuist uw bv verkocht heeft, houd dan rekening met een uitbreiding van uw aansprakelijkheid. Deze uitbreiding is ingegaan op 15 september jl., Prinsjesdag. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Wanneer loopt u risico? Verkoopt u een bv met zogenoemde stille of ...


BV fiscaal voordeliger dan eenmanszaak? Vergeet het maar!

- Media aandacht Het is weer zo ver. De laatste tijd struikelen we weer over de TV-programma’s, nieuwsbrieven en andere bronnen waarin wordt verkondigd, dat je als ondernemer in de BV minder belasting betaald dan in een eenmanszaak (die onder de inkomstenbelasting valt). Kennelijk valt er weer geld te verdienen aan het oprichten van BV’s en er ...