In de categorie: BTW

Factuur niet betaald, wat te doen met de btw?

- Als u een factuur ontvangt van uw leverancier en u heeft aftrekrecht, dan mag u de btw in uw btw-aangifte terugvragen. U mag deze btw al terugvragen, zonder dat de factuur betaald is. In 2017 is de wetgeving echter aangepast. Het terugvragen van btw op oninbare vorderingen is vereenvoudigd. We hebben u hierover al kort geïnformeerd ...


Formulieren verzoek betalingsregeling of kwijtschelding voor particulieren vereenvoudigd

- De formulieren ‘Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren’ en ‘Verzoek Uitstel van betaling voor particulieren’ zijn aangepast. In deze nieuwe formulieren worden minder gegevens opgevraagd. Ook is het retouradres gewijzigd. Geen bijlage De aanvrager hoeft voortaan geen bijlage(n) met nadere gegevens meer mee te sturen. Als de behandelend ambtenaar van de belastingdienst nadere gegevens nodig ...


Teruggaaf btw bij oninbare vorderingen vereenvoudigd

- Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. U kunt uw betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering ...


6% btw voor diensten Sinterklaas of Kerstman

- Je wilt als ondernemer op 5 december optreden als Sinterklaas. Hoeveel btw moet je dan eigenlijk in rekening brengen? Uitvoeringen van acteurs voor publiek zijn belast met 6% btw, ook een optreden als Sinterklaas. Dit mag voor zowel bedrijven als voor particulieren. Een toegangsprijs voor het optreden als de goedheiligman is ook belast met 6% btw. ...


Wat betekent het belastingplan 2017 voor u?

- Op 20 september 2016 was het Prinsjesdag. Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste ontwikkelingen uit het belastingplan 2017? Wij hebben voor u een samenvatting gemaakt. Inkomstenbelasting Belastingtarief Box 1  Volgens het belastingplan 2017 blijft het gecombineerde tarief in de 1e schijf van Box 1 gelijk. In de 2e en 3e schijf stijgt het tarief met 0,40%. Het tarief in ...


Btw-teruggaaf sneller en eenvoudiger

- Als een afnemer niet kan of wil betalen, kan de ondernemer ongeacht de reden van niet-betaling de Belastingdienst verzoeken om teruggaaf van de btw die hij al heeft afgedragen. De procedure voor teruggaaf wordt echter als ingewikkeld en tijdrovend ervaren. Daarom wil het ministerie van Financiën de regeling aanpassen. Op 12 juli jl. is het conceptwetsvoorstel ...


Fiscale eenheid kan ook over de grens

- Zoals u wellicht weet, kunnen twee of meer bv’s samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen. Zo’n fiscale eenheid (die overigens ook in iets andere vorm voor de omzetbelasting bestaat) brengt diverse voordelen met zich mee. U kunt bijvoorbeeld volstaan met één aangifte vennootschapsbelasting, en onderlinge transacties worden meestal niet belast. De voorwaarden Tussen de bv’s ...


Niet betalende klanten? Vraag de btw terug!

- U hebt er vast wel eens mee te maken gehad: een klant die uw factuur niet of niet volledig betaalt. Dat is vervelend natuurlijk. Als pleister op de wonde bestaat de mogelijkheid om de door u op die factuur in rekening gebrachte btw terug te ontvangen van de Belastingdienst. Voorwaarden BTW teruggaaf Uiteraard zijn daar de nodige ...


Meld u voor 20 april aan voor de MOSS

- Bent u ondernemer en levert u digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen? Dan moet u sinds 1 januari vorig jaar btw aangifte doen in het desbetreffende EU-land. Dat kan lastig zijn. Mini One Stop Shop (MOSS) De overheid heeft het u makkelijk gemaakt door een centraal aangiftepunt in te stellen, de zogenoemde Mini One Stop Shop, ...


BTW-aangifte: extra aandacht gevraagd.

- Het is verstandig om extra aandacht te besteden aan de laatste btw-aangifte over het jaar 2015. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Privé gebruik Zo dient u bijvoorbeeld rekening te houden met het eventuele privégebruik van bepaalde zakelijke bedrijfsmiddelen zoals de telefoon, auto, het kantoorpand et cetera. Dit privégebruik wordt verwerkt in de vorm ...


Rechters draaien btw op acupunctuur terug

- Acupuncturisten, chiropractoren en andere alternatieve artsen en behandelaars hoeven geen omzetbelasting (btw) meer af te dragen. Dat blijkt uit een serie recente uitspraken van belastingrechters en de Hoge Raad. Kern daarvan is dat de fiscus geen onderscheid mag maken tussen ‘alternatieve’ en normale medische handelingen. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Daarmee valt ...


Let op: deadline buitenlandse btw!

- Heeft u op vakantie in het buitenland uitgaven gedaan voor uw bedrijf? Gaat het daarbij om een EU-land? Of hebt u in het buitenland btw betaalt voor invoer uit een niet EU land? Dan kunt u deze buitenlandse btw onder voorwaarden terugvragen. U kunt daarvoor terecht bij de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst biedt namelijk aan ...


Wijzigingen sport btw op komst

- Wanneer de wijziging precies in gaat, kunnen we u nog niet vertellen. Maar, dat er een wijziging komt op het gebied van sport en btw is vrijwel zeker. Het is dus verstandig u waar nodig alvast goed voor te bereiden. Verruiming van BTW vrijstelling Wat gaat er precies veranderen? Op dit ogenblik geldt een vrijstelling in de ...