In de categorie: BTW

Wat betekent het belastingplan 2017 voor u?

- Op 20 september 2016 was het Prinsjesdag. Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste ontwikkelingen uit het belastingplan 2017? Wij hebben voor u een samenvatting gemaakt. Inkomstenbelasting Belastingtarief Box 1  Volgens het belastingplan 2017 blijft het gecombineerde tarief in de 1e schijf van Box 1 gelijk. In de 2e en 3e schijf stijgt het tarief met 0,40%. Het tarief in ...


Btw-teruggaaf sneller en eenvoudiger

- Als een afnemer niet kan of wil betalen, kan de ondernemer ongeacht de reden van niet-betaling de Belastingdienst verzoeken om teruggaaf van de btw die hij al heeft afgedragen. De procedure voor teruggaaf wordt echter als ingewikkeld en tijdrovend ervaren. Daarom wil het ministerie van Financiën de regeling aanpassen. Op 12 juli jl. is het conceptwetsvoorstel ...


Fiscale eenheid kan ook over de grens

- Zoals u wellicht weet, kunnen twee of meer bv’s samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen. Zo’n fiscale eenheid (die overigens ook in iets andere vorm voor de omzetbelasting bestaat) brengt diverse voordelen met zich mee. U kunt bijvoorbeeld volstaan met één aangifte vennootschapsbelasting, en onderlinge transacties worden meestal niet belast. De voorwaarden Tussen de bv’s ...


Niet betalende klanten? Vraag de btw terug!

- U hebt er vast wel eens mee te maken gehad: een klant die uw factuur niet of niet volledig betaalt. Dat is vervelend natuurlijk. Als pleister op de wonde bestaat de mogelijkheid om de door u op die factuur in rekening gebrachte btw terug te ontvangen van de Belastingdienst. Voorwaarden BTW teruggaaf Uiteraard zijn daar de nodige ...


Meld u voor 20 april aan voor de MOSS

- Bent u ondernemer en levert u digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen? Dan moet u sinds 1 januari vorig jaar btw aangifte doen in het desbetreffende EU-land. Dat kan lastig zijn. Mini One Stop Shop (MOSS) De overheid heeft het u makkelijk gemaakt door een centraal aangiftepunt in te stellen, de zogenoemde Mini One Stop Shop, ...


BTW-aangifte: extra aandacht gevraagd.

- Het is verstandig om extra aandacht te besteden aan de laatste btw-aangifte over het jaar 2015. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Privé gebruik Zo dient u bijvoorbeeld rekening te houden met het eventuele privégebruik van bepaalde zakelijke bedrijfsmiddelen zoals de telefoon, auto, het kantoorpand et cetera. Dit privégebruik wordt verwerkt in de vorm ...


Rechters draaien btw op acupunctuur terug

- Acupuncturisten, chiropractoren en andere alternatieve artsen en behandelaars hoeven geen omzetbelasting (btw) meer af te dragen. Dat blijkt uit een serie recente uitspraken van belastingrechters en de Hoge Raad. Kern daarvan is dat de fiscus geen onderscheid mag maken tussen ‘alternatieve’ en normale medische handelingen. Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt. Daarmee valt ...


Let op: deadline buitenlandse btw!

- Heeft u op vakantie in het buitenland uitgaven gedaan voor uw bedrijf? Gaat het daarbij om een EU-land? Of hebt u in het buitenland btw betaalt voor invoer uit een niet EU land? Dan kunt u deze buitenlandse btw onder voorwaarden terugvragen. U kunt daarvoor terecht bij de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst biedt namelijk aan ...


Wijzigingen sport btw op komst

- Wanneer de wijziging precies in gaat, kunnen we u nog niet vertellen. Maar, dat er een wijziging komt op het gebied van sport en btw is vrijwel zeker. Het is dus verstandig u waar nodig alvast goed voor te bereiden. Verruiming van BTW vrijstelling Wat gaat er precies veranderen? Op dit ogenblik geldt een vrijstelling in de ...


Aansprakelijkheid en BV

- Directeur pas op uw aangifte Een van de voordelen van een bv is dat u – uitzonderingen daargelaten – in privé niet zo snel aansprakelijk zult worden gesteld voor de schulden van uw bv. Dat u hierbij niet achterover kunt leunen, blijkt uit een uitspraak die de rechter onlangs deed over een omzetbelastingschuld. Meer weten? zoek ...


Personeelsfeest? Voorkom problemen met de Belastingdienst

- Het organiseren van een personeelsfeest kost veel tijd. Wat gaat u met uw personeel doen? Waar gaat u het feest vieren? Vragen genoeg, maar vergeet daarbij de fiscale aspecten niet. Onder de sinds 1 januari verplichte werkkostenregeling (WKR) is het bijvoorbeeld van groot belang wat u met uw personeel gaat doen. Gaat het om een ...


In 2014 wettelijk toegekende en niet gebruikte vakantiedagen vervallen per 1 juli a.s.

- Sinds 1 januari 2012 moet u rekening houden met de nieuwe vakantiewet. Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra dagen boven deze twintig dagen. Door de nieuwe vakantiewet verjaren de wettelijke vakantiedagen zes maanden na het bouwjaar. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf ...


Belastingdienst op de schop.

- Staatssecretaris Wiebes heeft laten weten dat de Belastingdienst de komende jaren op de schop gaat. De Belastingdienst kan het hoge tempo van de vele fiscale wijzigingen niet aan. Wiebes bepleit daarom een sterke vereenvoudiging. Ook wil hij de massale processen zoveel mogelijk omzetten naar een persoonlijk contact met de burgers. Hiervoor moet het ICT systeem van ...