In de categorie: Belastingplan

30%-regeling

- Voor bepaalde werknemers, die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken, geldt dat de


Heffingskortingen

- Arbeidskorting Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht op de arbeidskorting. Dat


Box 2

- Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in box 2 met ingang van 2024


Tarieven vennootschapsbelasting

- De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. In de eerste schrijf geldt het lage tarief. Daarboven geldtNultarief zonnepanelen

- De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met 21% btw. Door een wijziging van


Autobelastingen ondernemers

- Bpm-vrijstelling bestelauto’s Er geldt een vrijstelling van bpm voor bestelauto's, die op naam wordenAanpassingen box 3

- Tarief Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief wordt in 2023, 2024 en 2025 steeds met