Enkel vermelding postbus voldoet niet aan factuurvereisten!

Wellicht heeft u het wel eens meegemaakt dat op een factuur enkel het postbusnummer van de leverancier of de afnemer staat. Dit kan tot problemen met de fiscus leiden.

In- en verkoopfacturen moeten aan de factuurvereisten van de belastingdienst voldoen. Op een factuur moet onder meer de volledige naam en het adres van de leverancier en de afnemer staan. Daarnaast moet een factuur een uniek volgnummer en factuurdatum hebben en moet er een duidelijke omschrijving staan van de geleverde goederen of verrichte diensten. Van belang is dat het bedrag (exclusief btw) waarvoor de goederen geleverd zijn of waarvoor de dienst verricht wordt, op de factuur staat. Het toegepaste btw-tarief en het btw-bedrag moeten afzonderlijk worden vermeld. Als niet aan de factuurvereisten is voldaan, kunnen er fiscale sancties worden opgelegd.

Factuurvereisten

Het enkel vermelden van het postbusnummer van de leverancier of afnemer voldoet niet aan de factuurvereisten. Het is van belang dat op een factuur het volledige feitelijke vestigingsadres van zowel de afnemer als de leverancier wordt vermeld. Als u een verkoopfactuur heeft gemaakt met daarop enkel een postbusnummer kunt u een boete krijgen van maximaal € 5.278.

Daarnaast kan de belastingdienst bij meerdere gebreken op een inkoopfactuur, waaronder enkel het vermelden van het postbusnummer de aftrek van voorbelasting weigeren. Gaat het enkel om een licht gebrek, dan zal de belastingdienst de aftrek van voorbelasting niet weigeren. Gaat het om meerdere gebreken, dan zal de belastingdienst hier eerder toe overgaan.

Kortom, het is van groot belang dat de in- en verkoopfacturen goed worden gecontroleerd op de factuurvereisten.

CijferMeester factuurvereisten