Wijzigingen sport btw op komst

Wanneer de wijziging precies in gaat, kunnen we u nog niet vertellen. Maar, dat er een wijziging komt op het gebied van sport en btw is vrijwel zeker. Het is dus verstandig u waar nodig alvast goed voor te bereiden.

Verruiming van BTW vrijstelling

Wat gaat er precies veranderen? Op dit ogenblik geldt een vrijstelling in de btw voor sporten, maar deze vrijstelling is beperkt. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat deze vrijstelling uitgebreid wordt. Een voordeel is dat u als gemeente of andere niet-winstbeogende exploitant geen btw meer hoeft af te dragen over de inkomsten die u uit de sport geniet.

Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt.

BTW aftrekken?

Een tegenhanger daarvan is echter dat u dan ook geen btw meer kunt aftrekken over de kosten die u voor deze sportexploitatie maakt. Het kan dan ook zinvol zijn om hier alvast rekening mee te houden. Wellicht kunt u bepaalde kosten naar voren halen om in ieder geval een deel van de btw nog in aftrek te kunnen brengen. Dit is echter een kwestie van zorgvuldige planning. Overleg dus vooraf met uw CijferMeester.

Bron: MvF 17 juni 2015, nr. IZV/2015/509U