Pas op onterecht niet-verlegde btw

Normaal valt de heffing van btw bij de ondernemer die de prestatie verricht, behalve als de afdracht van btw verlegd is naar de afnemer. Bijvoorbeeld bij een onderneming in de schoonmaakbranche of als een buitenlandse ondernemer voor een Nederlandse afnemer in Nederland een dienst verricht.

Wanneer de verleggingsregeling wordt toegepast, staat er geen btw op de factuur. De afnemer geeft de verschuldigde btw over de prestatie aan, maar mag deze weer direct als voorbelasting aftrekken. Deze regeling zorgt ervoor dat de Belastingdienst niet achter het net vist. Men loopt op deze manier niet het risico dat de btw wel door de afnemer wordt afgetrokken, maar niet wordt afgedragen door de leverancier.

Maar wat als uw leverancier ten onrechte de verleggingsregeling niet heeft toegepast en u de factuur inclusief btw heeft betaald? Mag u deze btw dan verrekenen? Helaas, de Nederlandse Belastingdienst weigert in praktijk de aftrek van de ten onrechte in rekening gebrachte btw. Men vindt dat u daarvoor moet aankloppen bij uw leverancier, die de ten onrechte aan u in rekening gebrachte btw moet terugbetalen. Ook het Europees Hof van Justitie bevestigt dit oordeel, met als belangrijke kanttekening dat wanneer de terugbetaling van de ten onrechte in rekening gebrachte btw door de leverancier onmogelijk of uiterst moeilijk blijkt te zijn, u uw verzoek tot terugbetaling van deze btw mag richten aan de Belastingdienst. Mits de leverancier de btw natuurlijk netjes heeft afgedragen.

 

Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met uw CijferMeester bij u in de buurt.