Nieuwe regels btw-aangifteverschillen.

Wanneer u in een tijdvak (maand, kwartaal, jaar) teveel of juist te weinig btw (omzetbelasting) heeft aangegeven, moet u dat corrigeren via een zogenoemde btw-suppletieaangifte (hierna: suppletie). Sinds 1 januari jl. bent u zelfs verplicht om dat binnen drie maanden na afloop van het tijdvak te doen. Dient u geen suppletie in dan kan de Belastingdienst u een boete opleggen. Daarnaast brengt men u heffingsrente in rekening wanneer u meer dan drie maanden na afloop van het tijdvak een suppletie indient. Hebt u in de afgelopen 5 jaar teveel of te weinig btw afgedragen, dan moet u de suppletie over die tijdvakken dus voor 1 april a.s. indienen. Wanneer u geld terug wilt vragen, moet u zelfs binnen zes weken na afloop van het tijdvak een suppletie indienen om uw recht op bezwaar en beroep te behouden.

Suppletie tot € 1.000

Hoeft u over een afgelopen tijdvak maar een relatief klein bedrag bij te betalen of terug te vragen, dan hoeft u dat niet via een suppletie te doen. U mag deze bij- of terugbetaling dan ook verwerken in uw btw-aangifte over het eerstvolgende tijdvak. De Belastingdienst beschouwd een bedrag tot € 1.000 als een klein bedrag.

Wanneer kunt u geen suppletie doen?

In de volgende situaties kunt u geen suppletie doen, maar moet u een apart verzoek om teruggaaf indienen:

  • U wilt btw terugvragen over oninbare vorderingen van debiteuren. U stuurt een brief naar uw belastingkantoor, binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat uw factuur niet meer betaald zal worden of;
  • U doet zaken met buitenlandse ondernemers en u hebt zowel in Nederland als in een ander EU-land aangifte gedaan van een intracommunautaire verwerving (een aankoop van goederen van een ondernemer in een ander EU-land door een btw-plichtige ondernemer in Nederland) of;
  • U handelt in gebruikte goederen.

Wanneer wij uw btw-aangifte verzorgen, verzorgen wij uiteraard ook de formaliteiten rondom de suppletie voor u.