In 2014 wettelijk toegekende en niet gebruikte vakantiedagen vervallen per 1 juli a.s.

Sinds
1 januari 2012 moet u rekening houden met de nieuwe vakantiewet. Bij een fulltime dienstverband heeft een werknemer recht op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra dagen boven deze twintig dagen. Door de nieuwe vakantiewet verjaren de wettelijke vakantiedagen zes maanden na het bouwjaar. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar.

Het gevolg is dat wettelijke vakantiedagen uit 2013 per 1 juli 2014 vervallen. Het is belangrijk om de werknemer hierover te informeren. Lukt het de werknemer niet om de vakantiedagen vóór 1 juli op te nemen, dan kunt u afspreken om de vakantiedagen uit te betalen. Maak dus duidelijke afspraken met de werknemer over de houdbaarheid van de vakantiedagen. Indien voor uw branche een cao geldt dan kunnen er in deze cao afwijkende afspraken zijn gemaakt.