Niet betalende klanten? Vraag de btw terug!

U hebt er vast wel eens mee te maken gehad: een klant die uw factuur niet of niet volledig betaalt. Dat is vervelend natuurlijk. Als pleister op de wonde bestaat de mogelijkheid om de door u op die factuur in rekening gebrachte btw terug te ontvangen van de Belastingdienst.

Voorwaarden BTW teruggaaf

Uiteraard zijn daar de nodige voorwaarden aan verbonden. U krijgt bijvoorbeeld alleen btw terug wanneer u die ook hebt afgedragen aan de Belastingdienst. Daarnaast is het nodig dat u van alles heeft geprobeerd om de factuur betaalt te krijgen. Kunt u dat laten zien? Dan kunt u meestal bij de Belastingdienst een – schriftelijk – verzoek indienen om teruggaaf.

Vergeet niet om bij dit verzoek een kopie van de niet betaalde factuur bij te voegen en het bewijs dat u uw best heeft gedaan om de factuur betaald te krijgen, maar dat de factuur oninbaar is gebleken (bijvoorbeeld een brief van de curator of van het incassobureau). Vermeld daarnaast welk bedrag aan btw u terug wilt ontvangen.
Let op: het is makkelijker om dit te regelen met een creditfactuur, maar dat is in deze omstandigheden vaak niet toegestaan. Laat u dus goed voorlichten door uw adviseur.

Bron: artikel 29 lid 1 onderdeel a Wet OB:
http://wetten.overheid.nl/

Link naar informatie op de Belastingdienst website:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aangifte_doen_en_betalen/aangifte_corrigeren/btw_terugvragen/teruggaaf_vanwege_oninbare_vorderingen