Wijzigingen regels familie en gezin in 2017

Op het gebied van familie en gezin verandert er in 2017 wet- en regelgeving. Nog niet alle definitieve wijzigingen zijn op dit moment bekend.

Kindgebonden budget 2017 omhoog

Vanaf 2017 gaat het maximumbedrag voor het eerste kind omhoog naar € 1.142 (was € 1.038 in 2016). Ook voor het tweede kind gaat het maximumbedrag omhoog naar € 898 (was € 795 in 2016). Gezinnen met een laag of middeninkomen met 2 kinderen kunnen in 2017 maximaal € 2.040 (was 1.866 in 2016)  krijgen. Wie nog meer kinderen heeft, krijgt per kind € 285 extra.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om kindgebonden budget te ontvangen. Wij kunnen voor u de hoogte van het bedrag berekenen, indien u recht heeft op kindgebonden budget.

Hogere kinderopvangtoeslag

In 2017 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. Op 20 december 2016 heeft u de eerste betaling al ontvangen. De Belastingdienst betaalt de toeslag namelijk vooruit. Wederom kunnen wij voor u de hoogte van de kinderopvangtoeslag berekenen, indien u hier recht op heeft.

Kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3

Betaalt u kinderalimentatie? Dan kunt deze kosten voor het levensonderhoud van uw kinderen vanaf 2017 niet meer opgeven als een schuld in box 3.

Jaarlijkse verhoging alimentatie

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. Het indexcijfer voor 2017 is 2,1% (was 1,3% in 2016).

Studentenreisproduct voor minderjarige Mbo-studenten

Mbo-studenten onder de 18 jaar, krijgen vanaf 1 januari 2017 een studentenreisproduct. Het gaat om studenten met een beroepsopleidende leerweg (BOL).

CijferMeester Regels familie en gezin

Bron: Rijksoverheid