Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw verlengd, tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt.

Tot die datum krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Het niet-beboeten geldt niet voor kwaadwillenden, liet staatssecretaris Wiebes van Financiën weten. Inmiddels zijn de resultaten van een ambtelijk onderzoek bekend, dat 10 scenario’s schetst voor een nieuwe Wet DBA. Deze uitkomsten worden meegenomen in het formatieproces. Het nieuwe kabinet moet uit de varianten in het rapport keuzes maken.

Uitstel handhaving

Volgens staatssecretaris Wiebes moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom schort Wiebes de handhaving op tot ten minste 1 juli 2018.

Kwaadwillenden

De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. ‘Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie’, aldus het ministerie van Financiën. ‘Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in geval van kwaadwillendheid correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.

CijferMeester Wet DBA