Tweede Kamer eens met pakket Belastingplan 2019

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Dit heeft tot gevolg dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog. Er komen daarnaast maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan en maatregelen die – zo stelt het kabinet – goed zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.

8 wetten, 60 maatregelen

Het gaat om een totaal om 8 wetten en meer dan 60 maatregelen waar burgers en bedrijven mee te maken krijgen. Dit pakket is echter pas definitief nadat de Eerste Kamer de maatregelen op 11 december bespreekt en er op 18 december over stemt.

Staatssecretaris Snel van Financiën: ‘Het merendeel van de fiscale plannen van dit kabinet zijn met dit pakket maatregelen straks vastgelegd in de wet. Dat betekent niet dat we de komende jaren stil gaan zitten: zo pakken we belastingontwijking verder aan en maken we werk van de invoering van een vliegbelasting. Ook denken we na over een verdere hervorming van het belastingstelsel.’

Aanpassingen

De voorstellen van Snel zijn door de Tweede Kamer op een paar punten aangepast. Zo zullen landen als een laagbelast land worden gezien als zij een belastingtarief hebben van minder dan 9 % (voorstel was 7%). Dit is van belang bij verschillende maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan.  Daarnaast wordt asbestafval van daken die t/m 2024 moeten worden gesaneerd vrijgesteld van afvalstoffenbelasting.

Belastingplan 2019