Rechter haalt streep door meldplicht omzetbelasting

De Belastingdienst verliest een wapen in de strijd tegen ondernemers die op onjuiste wijze aangifte hebben gedaan van hun omzetbelasting. Het Hof in Den Bosch heeft bepaald dat een ondernemer niet strafrechtelijk vervolgd kan worden, en ook niet beboet, omdat hij heeft verzuimd een onjuiste aangifte te melden.

Dat blijkt uit een uitspraak die het Hof afgelopen week heeft gedaan in het hoger beroep in een zaak tegen een Brabantse transportondernemer. De ondernemer heeft in de jaren 2012 tot 2016 met opzet de door hem ontvangen omzetbelasting niet volledig opgegeven. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem voor onjuiste aangifte van de omzetbelasting, maar ook voor het ontduiken van de meldplicht, die bekend staat onder de naam ‘suppletieplicht’.

De suppletieplicht staat sinds 2012 in de wet en verplicht een ondernemer om een onjuiste aangifte alsnog te melden. Doet hij dat niet, dan staat daar een boete op. Die boete komt bovenop de boete voor de onjuiste aangifte en is daarmee een extra stok achter de deur van de Belastingdienst richting ondernemers.

Mensenrechten

Het Hof stelt echter vast dat strafrechtelijke vervolging op basis van de meldplicht nooit de bedoeling is geweest van de wetgever. Het ontslaat de verdachte daarom op dit punt van rechtsvervolging.

Maar het Hof gaat nog een stap verder. Ook de meldplicht zelf en de boete die op grond daarvan kan worden opgelegd, zijn in strijd met een fundamenteel rechtsbeginsel. Het Hof verwijst naar het Europese Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens, waarin een verbod is opgenomen op zelfincriminatie. Dat betekent dat iemand niet verplicht kan worden om zichzelf te beschuldigen. De plicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst is volgens de rechter dus in strijd met dat verbod.

Het oordeel

De eerste stap dat de aangifte moet kloppen, blijft gewoon gelden. Voor een foute aangifte kan ook al een boete van 100% opgelegd worden. De Brabantse transportondernemer uit het arrest werd vanwege de onjuiste aangifte veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf.

Het OM zal mogelijk nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Een woordvoerder van het OM meldde vrijdag dat het OM het arrest nog bestudeert.

Cijfermeester belastingdiens

Bron: Het Financieele Dagblad