Pensioen opbouwen als ZZP’er

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de ZZP’ers (te) weinig spaart voor zijn pensioen. Toch is het verstandig om nu al te beginnen met het sparen voor uw oudedagsvoorziening. Hoe kunt u als zelfstandige iets opzij zetten voor uw oude dag?

Banksparen

Met banksparen stort u voor uw pensioen periodiek een vast bedrag op een geblokkeerde spaarrekening. U kunt er dus niet tussentijds geld van opnemen. De bank beloont u voor het langdurig beschikbaar stellen van spaargeld, de rente is namelijk hoger dan de rente op een normale spaarrekening. Momenteel is de rente op een spaarrekening namelijk zeer laag.

Het verschil met gewoon sparen is dat deze spaarrekening bij de Belastingdienst onder box 1 valt en dat dit dus vrijgesteld is van vermogensrendementsheffing (Box 3). Ook boven het heffingsvrije vermogen in Box 3 is er geen vermogensrendementsheffing verschuldigd. Daarnaast is het periodieke spaarbedrag fiscaal aftrekbaar, daarom wordt deze vorm van sparen ook wel fiscaal aftrekbaar pensioensparen genoemd.

De consequentie is wel dat de periodieke uitkeringen in de toekomst belast zijn in Box 1. Normaliter is dit gunstig, omdat het inkomen in de toekomst lager (pensioen + AOW) zou zijn. U betaalt dan een lager tarief. Daarnaast betaalt u in Box 1 een lager tarief als u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, kortom het periodieke spaarbedrag kunt u tegen een hoger tarief van uw inkomen aftrekken dan dat deze in de toekomst als uitkering wordt belast.

Lijfrenteverzekering

U kunt ook voor uw pensioen sparen middels een lijfrenteverzekering. Het afsluiten van een lijfrenteverzekering is vergelijkbaar met banksparen, met als verschil dat dit niet bij een bank hoeft, maar ook bij een verzekeraar of beleggingsinstelling kan. In beide gevallen bouwt u door middel van een periodieke storting een spaarpot voor uw pensioen op. Ook de stortingen voor de lijfrente vallen in box 1 en zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.

Het verschil met banksparen is onder andere het rendement. Bij de bank krijgt u een vaste spaarrente en kunt u nu al berekenen wat het eindsaldo over dertig jaar zal zijn. Bij een verzekeraar hangt dit af van de winst die deze maatschappij behaalt. Hoe hoog dit zal uitvallen is nooit exact te voorspellen.

Een ander verschil is dat wanneer u onverhoopt komt te overlijden, er bij een lijfrenteverzekering niets wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. Dit kunt u voorkomen door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Bij banksparen krijgen de nabestaanden automatisch het bedrag dat nog op de rekening staat. Bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij bestaat er geen garantiefonds. Als een bank failliet gaat, is er een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd.

Pensioenregeling voor zelfstandigen

ZZP’ers kunnen sinds 1 januari 2015 meedoen aan een pensioenregeling voor zelfstandigen waarbij u flexibel pensioen kunt opbouwen. Dit zogenoemde ZZP-pensioenfonds is opgezet door vier ZZP-organisaties en pensioenuitvoerder APG.

Een belangrijk verschil met collectieve pensioenfondsen voor werknemers is dat alle premies wel collectief belegd worden, maar dat de inleg van u blijftHet geld dat u inlegt, krijgt u dus ook weer terug. 

Bij deze pensioenregeling bepaalt u zelf hoeveel geld u voor uw pensioen inlegt en met welke regelmaat u dat doet.

Verder mag u zelf bepalen vanaf welke leeftijd u het pensioen laat uitkeren (tussen uw 60ste en 72ste jaar), bepaalt u zelf de looptijd van de pensioenuitkering en mag u het opgebouwde vermogen laten uitkeren bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit laatste gaat uiteraard wel ten koste van uw pensioen.

CijferMeester pensioen