Pas op uw alimentatie!

Wanneer u partneralimentatie aan uw ex betaalt, kunt u deze aftrekken bij uw belastingaangifte. Aan de andere kant moet uw ex in dat geval belasting betalen over de van u ontvangen alimentatie.

De nieuwe alimentatieafspraak

Besluit u samen om de alimentatie aan te passen, of om andere financiële afspraken te maken met uw ex, dan is het belangrijk om hierbij ook de fiscale consequenties in de gaten te houden.

De vaststellingsovereenkomst

In een zaak die onlangs door de rechter is behandeld, ging het om een voormalig echtpaar dat nieuwe afspraken had gemaakt. Meneer had van de rechter een hoger alimentatiebedrag toegewezen gekregen, maar mevrouw wilde dat niet aan haar ex betalen. Mevrouw had daarnaast nog een aardig bedrag te vorderen van haar ex. Beide exen komen er in onderling overleg uit en sluiten een vaststellingsovereenkomst. Zij spreken onder meer af dat zij na het tekenen van die overeenkomst niets meer van elkaar te vorderen hebben. Mevrouw trekt het achterstallige alimentatiebedrag af bij haar belastingaangifte.

Toch belaste alimentatie

De inspecteur wil vervolgens ditzelfde bedrag belasten bij haar ex. Die kijkt vreemd op, hij heeft de alimentatie toch niet ontvangen? Bij de belastingrechter krijgt de inspecteur gelijk. De exen hebben afgesproken dat meneer zijn schuld niet meer hoeft te betalen. De rechter beslist dat dit gezien kan worden als een verrekening van alimentatie. Het gevolg: de verrekende alimentatie is belast.

Ons advies: laat uw afspraken niet alleen juridisch, maar ook fiscaal tegen het licht houden. Dit kan fiscale tegenvallers voorkomen.

Bron:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2016, 15/00104 en 15/00105, ECLI:NL:GHARL:2016:927