Belastingdienst komt met meldpunt en register wet DBA

De Belastingdienst opent een meldpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers melding kunnen doen wanneer zij denken dat de wet DBA onbedoelde effecten heeft. Ook komt er een register waarmee gebruikers van overeenkomsten kunnen nagaan of de Belastingdienst een overeenkomst met een bepaald kenmerk heeft goedgekeurd. Dit heeft Wiebes bekendgemaakt in de eerste voortgangsrapportage wet DBA.

Grotendeels dekkend stelsel

Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Sinds het ingaan van de wet DBA afgelopen mei is er halverwege het implementatiejaar met 10 algemene en 50 model- en sectorale overeenkomsten een grotendeels dekkend stelsel ontstaan dat zekerheid biedt aan opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Extra acties

Wiebes schrijft in zijn voortgangsrapportage dat de komende periode alles in het teken moet staan van het geven van zekerheid vooraf, zodat echte ondernemers geen belemmering ervaren om te ondernemen. Om dit te bereiken heeft de staatssecretaris een aantal acties aangekondigd voor de tweede helft implementatiejaar tot mei 2017:

 • Geen boetes In het onderdeel “Handhaving”
  Goedwillende ondernemers krijgen geen boetes. Kwaadwillende ondernemers, die bijvoorbeeld kostenvoordeel halen ten opzichte van concurrenten, kunnen per mei wel rekenen op een harde hand.
 • Meldpunt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
  De Belastingdienst opent een meldpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers melding kunnen doen wanneer zij denken dat de wet DBA onbedoelde effecten heeft. De meldingen worden geïnventariseerd en geanalyseerd om vast te stellen wat de knelpunten zijn, waar ze zitten en wat de omvang is.
 • Extra capaciteit
  Op dit moment beschikt de Belastingdienst over 40 mensen (FTE) die modelovereenkomsten beoordelen. De komende tijd wordt deze capaciteit uitgebreid naar 60 FTE.
 • Sectorbenadering
 • Voortdurende verbetering website
 • Register goedgekeurde overeenkomsten
  Naar aanleiding van een wens van (organisaties van) opdrachtnemers zal de Belastingdienst een register openstellen waarmee gebruikers van overeenkomsten kunnen nagaan of de Belastingdienst een overeenkomst met een bepaald kenmerk heeft goedgekeurd. De geplande realisatiedatum van een eerste versie van het register is 31 oktober a.s.
 • Bijsluiter ter verduidelijking gebruik algemene modelovereenkomsten
  De Belastingdienst ontwikkelt voor 1 december a.s. een bijsluiter waarin de duidelijkheid over het gebruik van de algemene modelovereenkomsten wordt vergroot.

Doorlooptijd modelovereenkomsten

Uit cijfers die de Belastingdienst eerder deze maand bekendmaakte over het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten bleek dat de doorlooptijd met ruim 10 weken relatief lang is. Wiebes geeft aan dat de oorzaak daarvoor geheel bij hem ligt. ‘Ik heb de Belastingdienst gevraagd zich niet te beperken tot een digitaal ‘nee’ als het nee is. Ik heb de Belastingdienst gevraagd een voorlichtende en dienstverlenende rol in te nemen, door ook aandacht te geven aan wat er wèl zou kunnen en hoé het dan zou kunnen. (…) De Belastingdienst neemt een behulpzame rol in de toelichting van de wettelijke mogelijkheden. Uiteraard zou de doorlooptijd korter kunnen, maar daar zijn de betrokken ondernemers naar mijn inschatting allerminst bij gebaat.’

CijferMeester wet DBA