Lening aan solvabele schuldenaar in principe zakelijk

Als de inspecteur stelt dat een verstrekte lening onzakelijk is, zal hij dit in beginsel aannemelijk moeten maken. Dit zal hem niet makkelijk afgaan als de schuldenaar solvabel was toen de lening werd verstrekt, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.

De rechtbank stelt dat een lening niet automatisch onzakelijk is als de gelieerde schuldenaar geen zekerheden heeft gesteld, maar wel solvabel was en zekerheden had kunnen stellen. De Belastingdienst zal in zo’n geval moeten aantonen dat een derde niet tegen een hogere rente maar onder overigens gelijke voorwaarden de lening had willen verstrekken. In dit verband is de overeengekomen rente evenmin van belang.

Een zakelijke lening tegen een onzakelijke rente leidt immers wel tot een rentecorrectie, maar staat afwaardering van de vordering niet in de weg. De rechtbank vindt daarnaast irrelevant of de schuldeiser de lening heeft verstrekt onder voorwaarden die overeenstemmen met de aard van haar ondernemingsactiviteiten. De voorwaarden hoeven evenmin overeen te stemmen met het risicoprofiel dat de schuldeiser hanteert in zijn beleggingsbeleid.

CijferMeester Rechtbank

Bron: De Rechtspraak