Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2017

Hebt u in 2017 werknemers in dienst met een laag loon? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten: het Lage-inkomensvoordeel (LIV). De belastingdienst gebruikt hiervoor de gegevens uit de loonaangifte. Het LIV over 2017 wordt in 2018 uitbetaald.

Voorwaarden LIV

Het LIV geldt voor een werknemer die op basis van de gegevens uit de loonaangiften in een kalenderjaar:

  • Een gemiddeld uurloon verdient van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon;
  • Ten minste 1248 verloonde uren heeft;
  • De AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

Er is binnen het kalenderjaar geen maximum aan de duur van het LIV. Zolang de werknemer per kalenderjaar aan de voorwaarden voldoet, hebt u recht op de tegemoetkoming voor die werknemer.

Jongere werknemers

Ook voor een werknemer jonger dan 23 jaar, met een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor een 23-jarige of ouder, komt u in aanmerking voor het LIV.

Mogelijke hoogte van het LIV

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet de bedragen nog indexeren. Voor 2017 gelden de volgende voorlopige bedragen:

  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van ten minste € 9,54 en niet meer dan € 10,49 ontvangt u € 1,01 per uur, met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar;
  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 10,50 en niet meer dan € 11,92 ontvangt u € 0,51 per uur, met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar.

Wanneer ontvangt u het LIV?

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit de ingediende loonaangiften over 2017 en uit de polisadministratie. Vóór 15 maart 2018 ontvangt u van het UWV een voorlopig overzicht van het LIV waarop u recht hebt. Vóór 1 augustus 2018 stuurt de belastingdienst een definitieve beschikking en uiterlijk 12 september 2018 wordt het LIV uitbetaald.

cijfermeester-liv

Bron: Belastingdienst