Flinke opbrengst voor belastingdienst uit afkoop pensioen in eigen beheer

De Belastingdienst heeft vorig jaar flink meer loonheffing geïncasseerd vanwege de uitfasering van het pensioen in eigen beheer van ondernemers dan waar rekening mee was gehouden. Dga’s brachten 3,3 miljard euro in het laatje, terwijl met 2,1 miljard euro rekening was gehouden. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer.

Nadat het pensioen in eigen beheer door Snels voorganger Wiebes werd afgeschaft vanwege de complexiteit kregen ondernemers twee keuzes. Dga’s mogen hun pensioenverplichting terugbrengen tot de fiscale waarde (de opgetelde inleg) en daarna omzetten in de oudedagsverplichting of meteen uitkeren en afrekenen met de fiscus. In 2017 kozen in totaal 70.289 dga’s voor beëindiging van het fiscaal gefaciliteerde pensioen in eigen beheer binnen de bv. Daarvan kozen 27.497 dga’s voor omzetting in een oudedagsverplichting en 42.792 voor afkoop, schrijft Snel. Daarbij is de afkoop niet tegen de gebruikelijke 52%, maar tegen 34% belast. Daardoor gaat minder uitgestelde belasting naar het rijk, maar wordt wel eerder overgeschreven.

Opbrengst Belastingdienst

Door die laatste groep incasseert de Belastingdienst 3,3 miljard euro aan loonheffing. Boekhoudkundig tellen de inkomsten nog niet als een meevaller, omdat de regeling ook in 2018 en 2019 doorloopt. ‘De voor 2018 en 2019 verwachte bedragen blijven ongewijzigd omdat momenteel niet te zeggen is of de hogere opbrengst het gevolg is van een grotere belangstelling voor de afkoopregeling als geheel of dat het slechts gaat om de situatie dat dga’s vrijwel alleen in 2017 van de afkoopregeling gebruik wensen te maken’, schrijft Snel.

CijferMeester pensioen in eigen beheer