Expertcommissie voor modelovereenkomsten

Begin 2016 werd al duidelijk dat sommige van de door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde DBA-modelovereenkomsten weliswaar op fiscale aspecten waren beoordeeld, maar civielrechtelijk niet helemaal klopten.

De Commissie modelovereenkomsten

Staatssecretaris Wiebes liet de bekende en duidelijke fouten herstellen, maar gaf aan dat pas in het vierde kwartaal van 2016 een uitgebreide juridische toetsing zal plaatsvinden. Voor deze toetsing is per 15 april 2016 de ‘Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA’ ingesteld. De Commissie toetst de door haar te beoordelen (model)overeenkomsten aan het huidige wettelijk kader.

Bron: Besluit staatssecretaris van Financiën van 7 april 2016, nr. DGB/2016/1378