Box 3 heffing kan door de beugel

U hebt er vast wel iets van meegekregen: de vraag of de box 3 heffing van 1,2% over uw vermogen nog wel door de beugel kan. Het percentage van 1,2 is in feite een belastingheffing van 30% over een denkbeeldig (fictief) rendement van 4%.

De casus voor De Hoge Raad

Of u echt 4% rendement behaalt op uw vermogen is daarbij niet van belang. Een naar Noorwegen geëmigreerde Nederlander vond het niet terecht dat hij belasting moest betalen over de waarde van zijn Nederlandse onroerende goed (zijn oude woning). Per slot van rekening kwam het werkelijke rendement van dit leegstaande huis niet in de buurt van deze 4%. De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in deze kwestie.

werkelijk rendement t.o.v. fictief rendement

Hij heeft bepaald dat een fictief rendement van 4% over de jaren tot en met 2011 (het jaar waar deze zaak over gaat) helemaal niet zo vreemd is. Deze box 3 heffing is in de ogen van de Hoge Raad alleen onterecht wanneer het werkelijke rendement in een reeks van jaren flink afwijkt en – niet onbelangrijk – men hierdoor aanzienlijk benadeeld is.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:1129