Box 3 heffing afgeschaft?

Over uw vermogen betaalt u de zogenoemde vermogensrendementsheffing van box 3. Deze belasting bedraagt 30% en betaalt u over een rendement van 4%. Nu haalt natuurlijk bijna niemand meer een rendement van 4% op zijn spaarrekening of ander vermogen.

Kritiek op box 3

De box 3 heffing krijgt dan ook veel kritiek te verduren. De hoogste rechter van Nederland, de Hoge Raad, moet nu beslissen of deze box 3 heffing door de beugel kan. De adviseur van de Hoge Raad, de Advocaat-Generaal, heeft laten weten dat hij de box 3 heffing niet juist vindt. Wanneer de Hoge Raad dit advies op zou volgen, heeft dat fiscaal ingrijpende gevolgen. De staatssecretaris heeft in een spoedbericht laten weten dat hij het niet met de Advocaat-Generaal eens is.

Misschien belastingteruggave

Wat zijn de gevolgen voor u wanneer de Hoge Raad het advies van de Advocaat-Generaal volgt? Allereerst betekent dit niet dat de hele box 3 heffing wordt afgeschaft. Men zal de staatssecretaris tijd gunnen om de regeling aan te passen. Wel kan dit betekenen dat u misschien belasting terug kunt krijgen. Het gaat daarbij om de belasting die u teveel heeft betaald in box 3. Wanneer u bijvoorbeeld box 3 belasting heeft betaald over een vermogen van € 10.000, moet u kunnen laten zien dat u in werkelijkheid minder dan 4% rendement hebt ontvangen over dat vermogen. Met een spaarrekening zal dat in het algemeen niet moeilijk zijn.

Stel: uw werkelijke rendement was 1%. Dan is de berekening als volgt:
Belast 4% over € 10.000 = € 400
Ontvangen 1% over € 10.000 = € 100
U hebt dus over een bedrag van € 300 teveel belasting betaald. Het box 3 belastingtarief bedraagt 30%. U zou dan recht hebben op een teruggaaf van € 90.

Wij houden u op de hoogte van de beslissing van de Hoge Raad.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2016:41