Geen boeterente voor te laat opgelegde erfbelasting

 

In de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht die het gevolg is van vertraging bij het automatiseringssysteem van de erfbelasting.

Dit betekent dat bij belastingaanslagen geen belastingrente in rekening wordt gebracht over aangiften met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017. Reeds in rekening gebrachte belastingrente over aangiften met betrekking tot overlijdens vanaf die datum zal door de Belastingdienst worden teruggegeven. Snel zal dit in een beleidsbesluit vastleggen. De maatregel geldt zolang als nodig is.

Snel merkt verder op dat bij het pakket Belastingplan 2018 een motie is aangenomen waarin de regering wordt verzocht onderzoek te doen naar de redelijkheid, billijkheid en rechtvaardigheid van de regeling belastingrente. Hij onderzoekt of een meer structurele oplossing te vinden is voor de situatie dat belastingplichtigen bij een tijdige en juiste belastingaangifte erfbelasting toch tegen belastingrente aanlopen.

Cijfermeester erfbelasting