Boete voor zwartsparen verdubbeld

Vanaf 1 juli gaat de boete voor zwart sparen bij vrijwillig melden omhoog van 60% naar 120%. Bij niet melden geldt een boete van 300%.

Verzwegen vermogen is voor de Belastingdienst een belangrijk aandachtspunt. Veruit de meeste belastingplichtigen geven hun vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig, waardoor de Belastingdienst jaarlijks inkomsten misloopt die bestemd zijn voor zorg, onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. Wij zien er daarom op toe dat iedereen zijn vermogen correct en volledig aangeeft.

Vermogen weer vrij gebruiken

De afgelopen jaren hebben veel belastingplichtigen niet eerder opgegeven buitenlands vermogen alsnog bij de Belastingdienst aangegeven. Door zich vrijwillig te melden, is voor velen een last van hun schouders gevallen en kunnen zij hun vermogen weer vrij gebruiken.

Vóór 1 juli nog 60% boete

Hebt u buitenlands vermogen dat nog niet is aangegeven? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst voor het vrijwillig verbeteren van de aangifte. Hoe langer u wacht met het melden van onbekend buitenlands vermogen bij de Belastingdienst, hoe hoger de boete. Wie zich vóór 1 juli 2016 meldt, voorkomt nog de verhoging van de boete van 60% naar 120% over de te betalen belasting.

Beter in beeld krijgen

De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter. Overheden werken onderling steeds intensiever samen om onbekend vermogen in beeld te krijgen. Nederland krijgt gevraagd en ongevraagd informatie aangeleverd van buitenlandse overheden. Door data te koppelen en gegevens uit te wisselen, is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet (volledig) aangifte doen, in beeld te krijgen. Als de Belastingdienst niet opgegeven vermogen ontdekt, riskeert men de maximale boete en mogelijk strafrechtelijke vervolging.
Meer informatie
Inkeerregeling: vrijwillig alsnog aangifte doen of uw aangifte verbeteren

Meer info op de website van de belastingdienst

Kabinetsreactie Panama Papers: boete voor inkeerders mogelijk verder omhoog.

Bron: FiscaalTotaal