Afschrijving gebouwen in eigen gebruik beperkt

Met ingang van 1 januari 2019 is de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik voor de vennootschapsbelasting belangrijk beperkt.

Op gebouwen mag niet verder worden afgeschreven dan de zogenaamde bodemwaarde (niet te verwarren met de waarde van de ondergrond). De bodemwaarde is voor bedrijfspanden in eigen gebruik in art. 3.30a Wet IB vastgesteld op 50% van de WOZ-waarde. Deze bepaling is tot en met 2018 ook van toepassing voor de vennootschapsbelasting.

Met ingang van 1 januari 2019 is de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik voor de vennootschapsbelasting belangrijk beperkt. De bodemwaarde is vanaf 2019 gelijk aan 100% van de WOZ-waarde. Dit betekent in veel gevallen dat er niet of minder afgeschreven kan worden op het bedrijfspand. Uiteraard gaat het om een verschuiving van belastingheffing, want als het bedrijfspand later bijvoorbeeld verkocht zal worden, zal de daarmee behaalde boekwinst lager uitvallen als gevolg van minder afschrijvingen.

Overgangsregeling

Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen, en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven? Dan mag alsnog 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven.

CijferMeester administratiekantoor foto belastingdienst