Verklaring van dienstbetrekking transportsector

Hebt u als transportondernemer vrachtwagenchauffeurs in dienst? Dan moet u een verklaring van dienstbetrekking (ook wel werkgeversverklaring) aanvragen bij Kiwa Register. Als uw bedrijf eigen vervoer verricht, hoeft u geen verklaring van dienstbetrekking aan te vragen.

Tijdelijk chauffeurs aannemen

Beschikt u over onvoldoende vrachtwagenchauffeurs? Dan kunt u tijdelijk chauffeurs aannemen door gebruik te maken van collegiale inleen of een erkend uitzendbureau.

Collegiale inleen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u chauffeurs van een andere ondernemer in het beroepsgoederenvervoer inhuren. De chauffeur moet bijvoorbeeld een verklaring van dienstbetrekking kunnen tonen. Het uitlenen van chauffeurs mag alleen zonder winstoogmerk.

Erkend uitzendbureau

Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Milieu mogen vrachtwagenchauffeurs uitzenden. Het uitzendbureau moet een aanwijzingsbeschikking aanvragen bij Kiwa Register. De chauffeur heeft een verklaring terbeschikkingstelling nodig. Deze verklaring moet hij bij controle onderweg kunnen tonen. Het uitzendbureau verstrekt de verklaring terbeschikkingstelling.

CijferMeester verklaring van dienstbetrekking