Uw auto en de belasting, wat gaat er gebeuren?

Het zag er zo hoopvol uit: op Prinsjesdag zou de staatssecretaris laten weten wat zijn plannen zijn voor de autobelastingen. We zijn nu een aantal weken verder en de beloofde Autobrief 2.0 is nog steeds niet verschenen. Sterker nog, op 15 oktober heeft de staatssecretaris laten weten dat we pas in de zomer van 2015 duidelijkheid krijgen! Deze wijzigingen gaan dan pas per 2017 in.

Omdat een aantal regelingen (bijvoorbeeld het lage bijtellingsstarief voor elektrische auto’s) per 31 december 2015 aflopen, zou dit betekenen dat er niets geregeld is voor het jaar 2016. De staatssecretaris heeft dan ook aangekondigd dat hij binnenkort met een regeling komt waar we het jaar 2016 mee door kunnen. Deze regeling verschijnt in de vorm van een zogenoemde Nota van Wijziging op het Belastingplan 2015.