Nieuw reiskostenbesluit: duidelijkheid over laadpalen

Tot voor kort was het niet helemaal duidelijk of en hoeveel belasting er moet worden betaald voor het gebruik van laadpalen. De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven hoe men hier over denkt. Hebt u of uw personeelslid laadpalen met elektrische auto of plug-in hybride? Lees dan verder. Betreft het een auto van de zaak? Dan hebt u weinig van de Belastingdienst te duchten. Men gaat er namelijk van uit dat u met het betalen van de bijtelling al genoeg belasting hebt betaald. Of uw werkgever de laadpaal nu plaatst, of u een vergoeding geeft voor het zelf plaatsen van een laadpaal, maakt daarbij niets uit, mits u de laadpaal op verzoek van uw werkgever plaatst. De kosten kan de werkgever/ondernemer in principe van zijn winst aftrekken. Ook als ondernemer met een auto van de zaak hebt u op dit gebied weinig te duchten van de Belastingdienst. De elektriciteit die u gebruik voor het opladen van uw auto via deze laadpaal valt niet onder deze regeling. Wel mag u dit tegen kostprijs doorberekenen aan uw baas. En de kosten van een aparte stroommeter? Die horen daar ook bij.

Een heel ander verhaal wordt het wanneer het om uw eigen auto gaat die u voor uw werk gebruikt. De maximale onbelaste vergoeding voor dat zakelijke gebruik is € 0,19 per kilometer. Men gaat er van uit dat in dit bedrag alle autokosten zijn begrepen, dus ook de kosten voor een laadpaal en/of de bijbehorende elektriciteit. U komt dus niet in aanmerking voor een belastingvrije vergoeding. Wanneer uw werkgever u deze kosten vergoed, is dat helaas belast.

Besluit 21 januari 2015, BLKB2015/0106M