Lease auto BTW

Lease auto BTW

Maakt een werknemer van uw bedrijf gebruik van een auto van de zaak, dan moet u aan het einde van het jaar de BTW corrigeren voor het privégebruik.

U kunt deze correctie bepalen aan de hand van het werkelijk gebruik, maar daarvoor moet de werknemer wel een sluitende rittenadministratie bijhouden.

Sinds 1 juli 2011 kunt u voor de BTW-correctie ook uitgaan van een forfait van 2,7%. De BTW-correctie is dan 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) van de auto van de zaak. De BTW-correctie is dus ingrijpend veranderd.

Recent heeft Rechtbank Gelderland zich in een aantal proefprocedures uitgesproken over deze BTW-correctie. De rechter gaf in één van deze proefprocedures aan dat er alleen gecorrigeerd moet worden als de auto een investeringsgoed was. Lease- of huurauto’s zijn geen investeringsgoederen, zodat een BTW-correctie niet nodig is. De volledige BTW is echter niet aftrekbaar, want de BTW op de kosten is alleen aftrekbaar voor zover de auto voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt.

Daarnaast heeft de rechtbank gekeken naar de mogelijke strijdigheid met het Europese recht. Hiervan is volgens de rechters geen sprake, omdat het forfait van 2,7% een keuze is voor uw bedrijf. U kunt de BTW-correctie namelijk ook bepalen op basis van het werkelijk gebruik. De rechtbank had ook geen moeite met de terugwerkende kracht van de regeling. De BTW-correctie was namelijk niet nieuw in de wet opgenomen. De wetgever had alleen de berekeningswijze aangepast en deze was rechtsgeldig.