Fiscus wint eerste proefprocedures btw-correctie auto van de zaak.

Zoals u wellicht nog weet, is in 2011 het btw systeem voor het privégebruik van de auto van de zaak gewijzigd. Dit is aanleiding geweest om namens een flink aantal belastingplichtigen proefprocedures te starten tegen de Belastingdienst. De rechters van de Rechtbank Gelderland hebben zich inmiddels gebogen over deze procedures en de eerste uitspraken zijn bekend.

In het kort komt het er op neer dat de rechter er geen problemen mee heeft dat het systeem halverwege het jaar gewijzigd is. Dat er aan het eind van het jaar een btw correctie plaatsvindt op grond van een regeling die dan al niet meer bestaat neemt de rechter voor lief. Door in het eerste halfjaar gebruik te maken van dit correctiesysteem (btw-correctie is 12% van de bijtelling) hebt u volgens de rechter impliciet aanvaard dat dit aan het eind van het jaar ook toegepast wordt.

Een van de andere belangrijke onderwerpen van deze procedures was of het wel rechtvaardig is dat u volgens het nieuwe systeem 2,7% btw moet betalen over de cataloguswaarde van de auto inclusief btw en bpm. Normaliter betaalt u namelijk geen btw over de bpm. Ook hier is de rechter snel mee klaar: door gebruik te maken van het systeem aanvaardt u deze heffing. Of 2,7% niet eigenlijk veel te veel is? Die stelling mag u onderbouwen van de rechter. In dit geval kwam de werkgever echter met een berekening op basis van de brandstofkosten, het gemiddelde verbruik van de auto’s en de gemiddelde brandstofprijzen. Deze onderbouwing vindt de rechter niet overtuigend genoeg. Een klein lichtpuntje is dat de rechter vindt dat de 2,7% btw dienst niet van toepassing is wanneer u de auto van de zaak heeft gehuurd of via operational lease gebruikt. Wel wijst de rechter er op dat ook in dat geval de btw niet aftrekbaar is voor zover het gaat om privégebruik van de auto.

Wat nu? Het is vrijwel zeker dat tegen deze uitspraken hoger beroep wordt ingesteld. Deze rechter kan een andere beslissing nemen. Wij adviseren u dan ook om uw eventuele bezwaarschriften nog niet in te trekken en de uitspraken in hoger beroep af te wachten.