Kennisbank

Box 2

- Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in box 2 met ingang van 2024


Heffingskortingen

- Arbeidskorting Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht op de arbeidskorting. DatVerhoging kindgebonden budget

- Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. Voor deze


Middelingsregeling vervalt

- De middelingsregeling biedt een tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk


Autobelastingen ondernemers

- Bpm-vrijstelling bestelauto’s Er geldt een vrijstelling van bpm voor bestelauto's, die op naam worden


Tarieven vennootschapsbelasting

- De vennootschapsbelasting kent twee tarieven. In de eerste schrijf geldt het lage tarief. Daarboven geldt30%-regeling

- Voor bepaalde werknemers, die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken, geldt dat de