Kennisbank

Bovag wil af van bijtelling fiets van de zaak

- Bovag wil dat het volgende kabinet de fiscale bijtelling voor een door de werkgever beschikbaar gestelde fiets afschaft. “Het fenomeen fietslease is in opkomst en steeds meer werkgevers en werknemers willen hun bijdrage leveren aan de bestrijding van file- en parkeerproblemen, maar worden ontmoedigd door grote fiscale onduidelijkheid.” Een fiets leasen is een van de weinige ...


Subsidie preventie woning- en bedrijfsovervallen

- Bent u slachtoffer geweest van een overval met geweld of bedreiging met geweld? Dan zijn er subsidiemogelijkheden om een nieuwe overval op uw woning of bedrijf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor de installatie van een deurspion of kierstandhouder in uw woning. Voor uw onderneming kan het gaan om cameratoezicht, kluizen, overvalknoppen of training voor het personeel. U ...


Najaarsronde SDE+: weer 6 miljard beschikbaar

- Ook voor de tweede openstellingsronde van SDE+ is weer een budget van € 6 miljard. Dat staat in de SDE+ Aanwijzingsregeling die in de Staatscourant is gepubliceerd. De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde. De belangrijkste wijzigingen betreffen de categorie zon-PV: een verlaging van het basisbedrag en het verkorten van de ...


Wat zijn de kosten van een datalek?

- Het kan voor u een grote angst zijn als uw kostbare data in handen komt van de verkeerde persoon. Dit wordt ook wel een datalek genoemd. Wat is hiervan de oorzaak en welke kosten brengt een datalek met zich mee? Volgens het rapport 2016 Cost of Data Breach Study: Global Analysis van Ponemon en IBM zijn ...


Betalingstermijn langer dan 60 dagen ten einde

- Grote ondernemingen kunnen vanaf 1 juli 2017 geen langere betalingstermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betalingstermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betalingstermijn wordt van rechtswege omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen ...


Permanente openstelling BMKB-regeling voor niet-banken

- Minister Kamp (EZ) heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij heeft besloten de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) permanent open te stellen voor niet bancaire partijen. Dit naar aanleiding van het aflopen van de in 2012 gestarte pilot Permanente openstelling BMKB voor niet-banken. Deze pilot liep tot en met 30 juni 2017. Kamp ...


Uitfasering PEB: nog 14 dagen voor de eerste stappen!

- De wetgeving van het pensioen in eigen beheer (PEB) is gewijzigd, op onze kennisbank hebben wij daarover al meerdere artikelen geplaatst. In dit artikel willen wij u toch nog even wijzen op een aantal belangrijke acties, welke voor 1 juli dienen te worden ondernomen:U als dga en de bv moeten hebben afgesproken dat de huidige ...


AP onderzoekt verwerking BSN in btw-nummers zzp’ers

- De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp’ers. De afgelopen maanden heeft de AP verzoeken van zzp’ers gekregen om zich hier over uit te spreken. Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten ...


Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

- De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw verlengd, tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. Tot die datum krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Het niet-beboeten geldt niet voor kwaadwillenden, ...


Belastingdienst start afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto en btw

- Er zijn ruim 2 miljoen bezwaarschriften ingediend over privégebruik auto voor de btw. De staatssecretaris van Financiën heeft deze bezwaren op 29 maart 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Op 1 juni is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in de Staatscourant gepubliceerd. De collectieve uitspraak volgt op de recente uitspraken van de Hoge Raad over btw ...


Geen uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer

- Staatssecretaris Wiebes van Financiën stelt de zogeheten coulanceperiode van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen niet uit. Dat antwoordde hij op Kamervragen over het bericht ‘Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB’ van MKB Belangen. Volgens de staatssecretaris zijn de maatregelen uit de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ...


Leeftijd wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 naar beneden bijgesteld

- Per 1 juli wordt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Vanaf die datum heeft iedereen vanaf 22 jaar of ouder recht op het minimumloon. Ook wordt het wettelijk minimumloon met 0,89% verhoogd. Met ingang van 1 juli geldt het minimumloon voor volwassenen voor werknemers vanaf 22 jaar. De berekeningsmethodes voor jongeren van 18 tot en ...


Uitbreiding subsidieregeling Praktijkleren

- De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgebreid met leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree in het vmbo. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (ocw) heeft de subsidieregeling praktijkleren, waarbij erkende leerbedrijven studenten een leerbaan aanbieden, uitgebreid. Met ingang van schooljaar 2017-2018 kunnen ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding ...