Wie hebben er publicatieplicht?

Alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het moet ervoor zorgen dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

De volgende organisaties moeten hun jaarrekeningen deponeren:

 • besloten vennootschap (ook zonder activiteiten)
 • naamloze vennootschap (ook zonder activiteiten)
 • coöperatie
 • onderlinge waarborgmaatschappij
 • banken
 • vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, wanneer alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn
 • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland
 • formele buitenlandse vennootschap
 • vereniging en stichting met ondernemingsactiviteiten en een netto-omzet van ten minste € 6,0 miljoen in twee opeenvolgende boekjaren (€ 3,65 miljoen voor boekjaren tot en met 2005)

Publicatietermijn

Op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek is een vennootschap gehouden om binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te stellen (artikel 2:101/ 2:210 BW), behoudens nadere voorschriften van bijvoorbeeld toezichthouders. De termijn van vijf maanden kan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden met ten hoogste zes maanden verlengd worden. Nadat de jaarrekening is opgesteld, moet deze worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (en waar van toepassing worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen). Na vaststelling moet de jaarrekening binnen acht dagen openbaar worden gemaakt bij de Kamer van Koophandel.

Uw CijferMeester deponeert uw jaarrekening voor u digitaal met beschikbare software daarvoor. Het deponeren van uw jaarrekening is een sluitstuk van hoogwaardige dienstverlening op een goede boekhouding.

Meer weten over de jaarrekening

Wie hebben een accountantsverklaring nodig?
Inhoud jaarrekening

 • 60+ kantoren
  Altijd één in de buurt!
 • 3000+ klanten
  Bent u de volgende?


Offerte aanvragen