Heeft u een accountantsverklaring nodig?

In uw jaarrekening wordt een samenstellingsverklaring opgenomen. Een CijferMeester kan deze samenstellingsverklaring afgeven. U heeft hier dus geen accountantsverklaring voor nodig. Dit is een veel voorkomend misverstand.

U heeft slechts een accountant nodig indien uw bedrijf aan 2 van de onderstaande 3 criteria voldoet:

•  Waarde van de activa: meer dan € 6 miljoen.

•  Omzet: meer dan € 12 miljoen.

•  Personeel: minimaal 50 personeelsleden.

Indien nodig hebben wij een samenwerkingsverband met een accountant die, voortbordurend op de door een CijferMeester verrichte werkzaamheden, u een accountantsverklaring kan verstrekken tegen een scherpe prijs.

Meer weten over de jaarrekening

Wie hebben er publicatieplicht?
Inhoud jaarrekening

  • 60+ kantoren
    Altijd één in de buurt!
  • 3000+ klanten
    Bent u de volgende?


Offerte aanvragen