Corona informatiepagina FASE 3

Deze webpagina wordt gedurende de dag geactualiseerd zodra er nieuws is. Bent u eerder op deze pagina geweest, dan ziet u de wijzigingen wellicht niet. Ververs de pagina (druk op F5) om de nieuwste versie te zien.
Laatste update 02 september 17:25 uur

Coronavirus: maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft onlangs het derde pakket aan coronasteunmaatregelen bekendgemaakt. Het pakket 3.0 gaat gelden vanaf 1 oktober 2020 en loopt door tot en met juni 2021 tot en met juni 2021.

Voor maatregelen genomen vóór 1 juli (FASE 1), klik hier.
Voor maatregelen genomen vóór 1 juli (FASE 2), klik hier.

Maatregelen FASE 3:

Het derde steunpakket met coronamaatregelen bevat nog een deel van de ‘oude’ maatregelen die nu geschikt zijn gemaakt om langer mee te gaan en een aantal nieuwe maatregelen. Op deze pagina worden alleen de wijzigingen ten opzichte van fase 2 beschreven. In de tekst bij de diverse onderwerpen kunt u steeds terugspringen naar de corresponderende faciliteiten onder fase 2.

1. TVL voor aangewezen sectoren

De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt door het kabinet verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling biedt ondernemers een compensatie van maximaal € 90.000 (nu is dit nog € 50.000) per periode van drie maanden voor vaste lasten in aangewezen getroffen sectoren. Hierbij gaat men uit van SBI-codes en een forfait aan vaste lasten, waarvan 50% wordt vergoed. Hiervoor geldt dat voor de eerste periode (oktober tot en met december 2020) er een minimale omzetdaling van 30% ten opzichte van diezelfde periode in 2019 moet zijn. Voor de tweede periode (januari t/m maart 2021) is dat een omzetdaling van 40% en voor de derde periode (april t/m juni 2021) geldt een omzetdaling van 45%.
Vanaf 1 januari 2021 zal het aantal sectoren dat in aanmerking komt voor de TVL worden afgebouwd.

Meer over TVL fase 2

2. Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden.

In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Meer over de NOW regeling in fase 2.

3. Geen toets op beschikbaar geld bij Tozo-3

Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets). Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, vindt het kabinet. In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de toets op beschikbaar geld op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers.

Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld.

Meer over TOZO fase 2

4. Verder aangekondigde steunmaatregelen

Naast bovenstaande maatregelen zijn door het kabinet nog de volgende plannen aangekondigd:

 • Ondernemers die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen moeten in maximaal 24 maanden de achterstallige bedragen betalen (tot 1 januari 2023).
 • Er komen nieuwe maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van investeringen en economische groei.
 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote ondernemingen voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 bestaan.
 • Er komt extra geld voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing.
 • Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen nog € 482 miljoen extra uit.

  Ik heb vragen na bovenstaande informatie mbt de corona maatregelen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 • 60+ kantoren
  Altijd één in de buurt!
 • 3000+ klanten
  Bent u de volgende?


Offerte aanvragen