Tips voor het efficiënt factureren

In de meeste gevallen moet u een factuur aanbieden aan uw klant om u zo te laten betalen voor de door uw bedrijf geleverde goederen of diensten. In sommige gevallen is dit niet noodzakelijk (bijv. taxi-chauffeurs). Indien u wilt weten of u wel/niet moet factureren, vraag dat dan aan uw CijferMeester. Deze zal u graag vakkundig adviseren.

Als u moet factureren, dan moet uw factuur de volgende gegevens minimaal bevatten:

 • uw naam, adres en btw-nummer
 • uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel )
 • een uniek volgnummer
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-bedrag in euro’s

U kunt het beste snel facturen

Ook worden eisen gesteld aan de tijdigheid van factureren. Een factuur moet uiterlijk na een maand na levering van product of dienst zijn aangeboden aan de klant. Overigens is uit onderzoek gebleken dat snel factureren een positievere invloed heeft op de betalingsmoraal dan snel reageren op overschrijding van betaaltermijnen. Het is dus in uw eigen belang om snel te factureren.

Winst verlagen aan het einde jaar?

Sommige ondernemers denken hun winst in een bepaald jaar te kunnen verlagen door facturen niet in december maar in januari te verzenden. Daar waar dit voor de btw inderdaad zo werkt, komt u voor de inkomstenbelasting echter bedrogen uit. Sinds 2009 schrijft de belastingdienst namelijk voor dat de winst die kan worden toegerekend aan nog niet gefactureerde prestaties, voor de inkomstenbelasting moet worden meegenomen in het jaar waarin de prestatie is geleverd.

Facturen bewaren

Alle facturen die u verstuurt of ontvangt, bewaart u in uw administratie. Dat is verplicht, want wij moeten uw administratie kunnen controleren. U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Een elektronische factuur drukt u dus niet af, maar slaat u digitaal op. U bewaart de facturen 7 jaar. Facturen over onroerende zaken bewaart u 10 jaar.

Meer weten over boekhouden

Het belang van een goede administratie
Mag ik de boekhouding het zelf doen?
Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren?
Welke verplichten zijn er bij het gebruik van een kassa?
Wat hoort er allemaal bij mijn administratie?
Tips voor het efficiënt Facturen
Online boekhouden

 • 60+ kantoren
  Altijd één in de buurt!
 • 3000+ klanten
  Bent u de volgende?


Offerte aanvragen