Vanuit een uitkering starten?

Misschien begint u een onderneming terwijl u een uitkering hebt. Houd er dan rekening mee dat uw ondernemerschap in veel gevallen gevolgen heeft voor uw uitkering: de uitkering zal waarschijnlijk worden verlaagd of ingetrokken.

Melden alvorens u start

Als u een uitkering hebt, zoals ziektegeld of een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (ww), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) of de Wet werk en bijstand (wwb), dan moet u aan de uitkeringsinstantie, bijvoorbeeld UWV of de gemeente, melden dat u een onderneming gaat starten.

Met behoud van uitkering starten

Er zijn echter ook faciliteiten om met behoud van uitkering een eigen bedrijf te starten. Hierbij zijn er verschillende scenario’s. Laat u op dit punt goed adviseren welke te kiezen, want een ondernemer heeft geen recht op bijvoorbeeld ww. Dus als u uw uitkering eenmaal kwijt bent, is dat definitief. Weet u niet welk scenario voor u het meest gunstig kan zijn? Vraag uw CijferMeester u de consequenties van de scenario’s goed uit te leggen. Het stelt u in staat om tot een afgewogen keuze te komen, ook al weet u dat uw prognoses voor uw bedrijf altijd met onzekerheid omgeven zullen zijn.

Niet zomaar vrijstelling sollicitatieplicht

Een eigen bedrijf starten met behoud van uitkering betekent dat u ook vrijstelling krijgt van de sollicitatieplicht. U zult begrijpen dat niet iedereen zonder meer toestemming krijgt om een bedrijf te starten. U zult met een gedegen ondernemingsplan moeten komen. Indien u hier ondersteuning bij wenst, dan kan Cijfermeester u hier uitstekend bij helpen. Wist u overigens dat CijferMeester een franchiseformule is? Als u uw eigen administratiekantoor wilt starten, dan bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt daarover hier meer lezen.

Heeft u een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een starterskrediet of een zogenoemd Besluit Bijstandverlening-zelfstandigenuitkering (Bbz-uitkering). Het starterskrediet en de Bbz-uitkering kunt u aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst in uw woonplaats. Als u gedeeltelijk arbeidsgehandicapt bent, kunt u een speciale lening aanvragen bij UWV.

Voor meer informatie over het starten van een bedrijf vanuit een uitkering kunt u terecht op de website van het UWV

Meer over een bedrijf beginnen

Wilt u een ondernemingsplan schrijven?
Wilt u vanuit een uitkering starten?
U moet zich inschrijven bij de KvK
U wilt zich als administratiekantoor aansluiten bij de formule?
Een bedrijf beginnen?

  • 60+ kantoren
    Altijd één in de buurt!
  • 3000+ klanten
    Bent u de volgende?


Offerte aanvragen