CijferMeester Cases

Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding, belasting en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere praktijkgevallen, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag zien waartoe onze CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze case is aangedragen door Frank Gerdzen, CijferMeester Wierden.

Een besparing van € 120.000,- voor failliete directeur

‘Trek tijdig aan de bel en hou de lijnen open’

Een goede verstandhouding met de bank en de belastingdienst is veel waard. In dit geval een bedrag van maar liefst € 120.000,-. Dat was namelijk het bedrag dat een CijferMeester voor z’n klant wist te besparen bij een faillissement.

Jarenlang draaide het MKB-bedrijf uitstekend. Maar plots was daar de omslag. De resultaten liepen terug. De relatie met bank en belastingdienst was altijd al goed geweest. Dus toen het minder ging werden die partijen daarvan ook meteen op de hoogte gebracht. In nauw overleg met de bank werden er nog noodmaatregelen getroffen, maar dat mocht niet meer baten. Het bedrijf ging failliet.

Omdat de directeur-grootaandeelhouder op persoonlijke titel een borgstelling voor een ton had afgegeven, zocht de CijferMeester contact met de bank. Met de vraag wat ze met deze borgstelling van plan waren, nu er bij de directeur weinig meer te halen viel en hij in het verleden al de nodige privégelden in de zaak had gestopt. De bank toonde begrip en haalde een streep door de borgstelling.

Een vergelijkbare aanpak volgde bij de belastingdienst. Twee jaar op rij was er een te hoge voorlopige teruggave uitgekeerd voor de directeur en zijn echtgenote voor in totaal € 20.000,-. Toen duidelijk werd aangetoond dat het bedrijf altijd netjes de schuldeisers had betaald, het echtpaar al tijden geen salaris meer uit de onderneming had opgenomen en nergens geld uit de zaak had getrokken, streek ook de belastinginspecteur met z’n hand over z’n hart.

Belangrijke lessen uit deze case? “Trek als ondernemer direct aan de bel als de zaken minder goed gaan. Wees open en eerlijk naar je bank, belastingdienst en eventuele schuldeisers. Informeer ze en zorg voor een goede verstandhouding. Dat helpt bij het vinden van oplossingen. En zorg vooral dat je er op tijd bij bent. Als er eenmaal aanmaningen of dwangbevelen zijn verstuurd, ben je te laat. Dan zijn partijen al zo geïrriteerd dat ze niet meer openstaan voor welke oplossing dan ook.”

 

Eensmanszaak

Uw eigen bedrijf
Geen personeel

VOF

Vennootschap onder firma
Samen ondernemen

Maatschap

Uw eigen bedrijf
Ondersteuning samen doen

BV

Vanaf € 1 kapitaal
Aandelen op naam

NV

Vanaf € 45.000 kapitaal
Aandelen vrij verhandelbaar

Stichting

Ideële doelstelling
Lidmaatschap niet mogelijk

Vereniging

Leden met zelfde belang
Geen winstoogmerk

Expat

Nederlander in buitenland
Buitenlander in Nederland

Waarmee kunnen wij u helpen?