CijferMeester Cases I

Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding, belasting en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere praktijkgevallen, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag zien waartoe onze CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze case is aangedragen door Ad Maas, CijferMeester Wellseind (Gelderland).

Bedrijfsoverdracht met voetangels en klemmen

‘Ik ben niet bang voor ingewikkelde constructies’

Terwijl vader zijn aandeel in het bedrijf langzaam afbouwt en ook minder is gaan werken, kan de zoon stapje voor stapje het roer én de aandelen overnemen. Er was een complexe herstructurering nodig om de bedrijfsoverdracht rond te krijgen, maar zorgvuldigheid was belangrijker dan snelheid.

De zoon werkte al in het bedrijf van zijn vader. En hij heeft onmiskenbaar het talent om het bedrijf voor te zetten. Maar niet van de ene op de andere dag. Vader wilde geleidelijk afstand doen en ook niet meteen alle zeggenschap overdragen. Voor de zoon betekent het dat hij kan groeien naar zijn nieuwe rol van directeur/eigenaar. En tijd heeft om het klappen van de zweep te leren kennen. Zo gaan junior en senior nu samen naar belangrijke besprekingen bij grote klanten.

Struikelblok

De wens om het bedrijf over te dragen was snel geformuleerd. Struikelblok was echter de bedrijfsstructuur. Vader had een holding met daarin het vastgoed van het bedrijf. Daaronder twee werkmaatschappijen, en bij één daarvan was de zoon in dienst. Alle aandelen van de holding in één keer overdragen zou betekenen dat pa geen enkele zeggenschap meer had over het door hem opgerichte bedrijf. En er zou een fors bedrag met de fiscus afgerekend moeten worden.

Sportauto

“Ik moet bekennen dat ik helemaal opleef bij dit soort uitdagende vraagstukken. En daar graag over brainstorm met onze vaste accountant.” Het idee was een tussenholding in het leven te roepen, voor de zoon ook een persoonlijke holding op te richten en daarna de aandelen van die tussenholding gefaseerd over te dragen. Te beginnen met 50% en daarna met jaarlijkse pakketten van 10 of 20%. In een aparte aandeelhoudersovereenkomst werden de afspraken vastgelegd. Op deze manier behoudt pa zeggenschap, en wordt bijvoorbeeld voorkomen dat zoonlief op naam van het bedrijf een fraaie sportauto of andere leuke dingen gaat kopen en de zaak in no-time om zeep helpt.

Deskundigen

Behalve met de familie en accountant voerde Ad overleg met de belastinginspecteur en de notaris. “De werkmaatschappijen moesten gewaardeerd worden. Deze waardering werd vooraf aan fiscus voorgelegd ter acceptatie van waarde en financieringsvoorwaarden. De notaris behandelde de testamentaanpassing van vader en moeder. Ikzelf heb een kleine dertig overeenkomsten opgesteld. Zoals management fee-, arbeids- en rekening-courant overeenkomsten. Plus de bijbehorende notulen van Algemene vergaderingen van Aandeelhouders. Een heleboel stappen dus, maar allemaal nodig om van de oude maar de nieuwe constructie te komen. Het was geen eenvoudige puzzel, maar met inschakeling van de juiste deskundigen hebben we in een halfjaar tijd een passende oplossing gerealiseerd. En wat vooral telt: vader en zoon zijn blij met deze door accountant en fiscus goedgekeurde herstructurering.”
Ad Maas, CijferMeester Wellseind (Gelderland).

Eensmanszaak

Uw eigen bedrijf
Geen personeel

VOF

Vennootschap onder firma
Samen ondernemen

Maatschap

Uw eigen bedrijf
Ondersteuning samen doen

BV

Vanaf € 1 kapitaal
Aandelen op naam

NV

Vanaf € 45.000 kapitaal
Aandelen vrij verhandelbaar

Stichting

Ideële doelstelling
Lidmaatschap niet mogelijk

Vereniging

Leden met zelfde belang
Geen winstoogmerk

Expat

Nederlander in buitenland
Buitenlander in Nederland

Waarmee kunnen wij u helpen?