Loanstreet financiering

Binnen 8 uur was de financiering rond

Bedrijfsfinanciering is normaal gesproken een tamelijk tijdrovend proces. Maar toen mijn klant Jeroen Tokmetzis geld nodig had om zijn verhuurbedrijf ‘We Love Oldtimers’ uit te breiden met een aantal prachtige klassieke auto’s ging dat supersnel.

Een belangrijke stap in dat snelle proces is onze samenwerking met Loanstreet. Dat is een online dienstverlener die ondernemers aan zakelijke kredieten helpt. Loanstreet werkt samen met zowel banken als met financiers gespecialiseerd in crowdfunding. Het boekhoudpakket van CijferMeester is te koppelen aan dat van Loanstreet. In de praktijk betekent dat dus, dat ik een financieringsaanvraag vlot en eenvoudig bij meerdere partijen kan neerleggen. Ik hoef dus niet met een jaarrekening en een begroting bij drie of vier banken langs om tekst en uitleg te geven.

Nuchter oordeel

Het feit dat een aanvraag wordt ingediend door een accountant of een CijferMeester bespoedigt de afhandeling ook. Dat zijn immers partijen die nuchter naar de cijfers kijken. En niet door een roze bril, zoals nog wel eens gebeurt bij ondernemers die zelf een krediet aanvragen.

Jeroen Tokmetzis, Verhuurbedrijf ‘We Love Oldtimers’

Groot bereik

Loanstreet werkt met verschillende financieringsvormen. Je kunt er lenen, leasen, maar ook bankgaranties of flexibel krediet op basis van je debiteuren (factoring) aanvragen. En crowdfunden dus. Dat wilde mijn klant graag omdat hij vanuit marketing-oogpunt zoveel mogelijk aandeelhouders wilde bereiken. In totaal tekenden bijna 400 personen in. En dat zijn allemaal potentiële klanten én ambassadeurs voor zijn bedrijf.

Champagne

Nadat Loanstreet een crowdfundingspartij had gevonden die belangstelling toonde, zijn we daarmee om de tafel gaan zitten. Om nader kennis te maken en de plannen nog wat verder toe te lichten. En nadat zij groen licht gaven, ging het snel. Binnen 8 uur was al het geld al bijeengebracht. De klant liet me weten dat hij diezelfde avond een fles champagne heeft opengemaakt om het resultaat te vieren. En ook dat hij nog wat boze reacties moest beantwoorden van mensen die te laat waren om mee te doen!

Jeroen Schraven
CijferMeester Vianen

Eensmanszaak

Uw eigen bedrijf
Geen personeel

VOF

Vennootschap onder firma
Samen ondernemen

Maatschap

Uw eigen bedrijf
Ondersteuning samen doen

BV

Vanaf € 1 kapitaal
Aandelen op naam

NV

Vanaf € 45.000 kapitaal
Aandelen vrij verhandelbaar

Stichting

Ideële doelstelling
Lidmaatschap niet mogelijk

Vereniging

Leden met zelfde belang
Geen winstoogmerk

Expat

Nederlander in buitenland
Buitenlander in Nederland

Waarmee kunnen wij u helpen?