CC - CijferMeester Cases

Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding, belasting en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere praktijkgevallen, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag zien waartoe onze CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze case is aangedragen door Robert ten Berge van CijferMeester Haren.

Overdracht ONDERNEMING van vader op zoon zónder afrekenen met de fiscus

‘Bij zeer ingewikkelde fiscale kwesties bellen we onze huisaccountant’

Elke CijferMeester staat z’n mannetje (of vrouwtje) op financieel en administratief terrein. Maar een enkele keer komen ze zulke complexe fiscale constructies tegen dat ze extra hulp nodig hebben. Gelukkig kunnen ze dan een beroep doen op onze accountants.

Zo gebeurde ook bij een door ons begeleide bedrijfsoverdracht van vader op zoon. Een van onze CijferMeesters doet al enkele jaren de administratie voor hen en kent het bedrijf dus door en door. Maar toen de vader de pensioengerechtigde leeftijd naderde en te kennen gaf het bedrijf en de bedrijfspanden over te willen doen aan zijn zoon, lagen daar toch wat voetangels en klemmen die onze CijferMeester niet in z’n eentje kon oplossen.

‘Zonder de bank’
Vader had bijvoorbeeld jaarlijks een deel van de winst gereserveerd voor z’n ‘oudedag’. En er waren zogenaamde ‘stille reserves’ op o.a. de machines, het pand en de goodwill. Vader had daarmee belastingheffing vooruitgeschoven. Maar nu hij als ondernemer ging stoppen zouden de oudedagsreserve en stille reserves vrijkomen waardoor er in principe direct met de fiscus afgerekend diende te worden. Daarover wilden vader en zoon dus een deskundig advies. Bovendien hebben ze beide een gezonde afkeer van rente en toeslagen die banken in rekening brengen. Dus als de overname zou kunnen plaatsvinden zónder tussenkomst van een bank én waarbij vader bij verkoop van zijn deel van het bedrijf niet zou hoeven af te rekenen, dan had dat hun voorkeur.

Training en cursus

De gang naar onze huisaccountant gebeurt niet zomaar. Eerst bekijkt de CijferMeester zelf alle opties en scenario’s. De accountant verschijnt pas op het toneel als dat echt nodig is. De gang naar hen is voor ons trouwens niet zo ingewikkeld. Het zijn immers dezelfde mensen die al onze CijferMeesters meerdere keren per jaar trainingen en cursussen geven om de ontwikkelingen op ons vakgebied bij te houden. “En in bepaalde gevallen zijn mijn klanten en ik heel blij als dat onder auspiciën van de accountant gebeurt, dan weet je zeker dat alles goed is,” aldus de betrokken CijferMeester.

CijferMeester administratiekantoor cases

Puzzel

CijferMeester en accountant trokken gezamenlijk op en puzzelden zich een weg door de materie. Zo kwamen ze tot een zogenaamde geruisloze overdracht. De zoon nam belastingverplichtingen van pa over en kreeg daarmee korting op de overnamesom. Dus hoefde hij niet voor een lening naar de bank om vader uit te kopen. En door de oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente die op de balans van het bedrijf van de zoon kwam te staan, hoefden ze geen van beide met de fiscus af te rekenen. Ook andere zakelijke afspraken, zoals het vaststellen van de overnameprijs en de voorwaarden waaronder vader het bij het bedrijf horende woonhuis kan huren, werden tot tevredenheid van alle betrokken partijen – er waren ook nog andere broers en zussen in het geding – geregeld en vastgelegd.

Tevredenheid

Circa zes maanden duurde het totale proces, maar toen lag er ook een knap stukje werk, waar vader en zoon bijzonder over te spreken waren. En onze eigen CijferMeester was extra trots toen hij te horen had gekregen dat hun vorige accountant ook gevraagd was met een overdrachtsvoorstel te komen, maar er niet in was geslaagd met een aantrekkelijk plan op de proppen te komen.

Eensmanszaak

Uw eigen bedrijf
Geen personeel

VOF

Vennootschap onder firma
Samen ondernemen

Maatschap

Uw eigen bedrijf
Ondersteuning samen doen

BV

Vanaf € 1 kapitaal
Aandelen op naam

NV

Vanaf € 45.000 kapitaal
Aandelen vrij verhandelbaar

Stichting

Ideële doelstelling
Lidmaatschap niet mogelijk

Vereniging

Leden met zelfde belang
Geen winstoogmerk

Expat

Nederlander in buitenland
Buitenlander in Nederland

Waarmee kunnen wij u helpen?